De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ambulante compressie therapie bij armlymfoedeem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ambulante compressie therapie bij armlymfoedeem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dat de wetenschappelijke bewijsvoering van Ambulante Compressie Therapie (ACT) wordt
onderzocht is belangrijk voor het vakgebied van de huidtherapeuten aangezien
Oedeemtherapie, en daarmee ACT, een groot onderdeel van het behandelaanbod omvat.
De doelstelling van dit literatuuronderzoek is om inzicht te krijgen in de wetenschappelijke
bewijsvoering die er is voor de effectiviteit van ACT. Er wordt getracht een antwoord te
geven op de vraagstelling; 'Wat is het wetenschappelijk bewijs van Ambulante Compressie
Therapie bij de behandeling van vrouwen met secundair armlymfoedeem ontstaan na
mammacarcinoom?'. De methode van het onderzoek richtte zich op Engels- en Duitstalige
artikelen en bestond uit zoeken in wetenschappelijke databanken. Er werd gezocht naar
artikelen van het hoogst haalbare niveau. Voor de definitieve selectie werd er gebruik
gemaakt van de PEDro beoordeling en beoordelingsformulieren volgens de Cochrane
Library. De gevonden resultaten laten zien dat de vorm van lymfoedeem bepalend is voor
de mate van volumevermindering en dat de techniek van zwachtelen mede bepalend is in
de volumevermindering. Ook blijkt ACT een grote rol te spelen in de afname van de
symptomen bij lymfoedeem. Verder laten de resultaten zien wat de rol van andere noninvasieve
interventies zijn naast ACT. In de conclusie wordt beschreven dat ACT bij ISL
stadium I en II lymfoedeem een effectieve methode is in het controleren van lymfoedeem bij
vrouwen met secundair armlymfoedeem en dat de meeste volumevermindering wordt
waargenomen in de eerste twee weken van de behandeling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHuidtherapie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk