De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Archimedes Dewatering System : verwerking van baggerspecie op vernieuwende wijze

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Archimedes Dewatering System : verwerking van baggerspecie op vernieuwende wijze

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding
Gezien een grote hoeveelheid te verwerken baggerspecie en daarbij een aanzienlijke achterstand die is opgelopen in de baggerprogramma’s van de overheid, is een nieuwe methode om baggerspecie te verwerken gewenst. Deze methode moet met minimaal ruimtegebruik een maximale capaciteit hebben.
Doel
Onderzoeken of er aan de hand van de criteria beschikbare ruimte, vergunningstraject, uitvoeringskosten, hergebruik en verwerking van baggerspecie een verbetering te behalen is ten opzichte van enkele hedendaagse technieken: traditioneel depot, Geotube® en mobiele slibontwatering.
Aanpak
Door de huidige technieken per bovengenoemde criteria te behandelen is er kennis vergaard over deze technieken, tevens zijn zo de knelpunten van de verwerking van baggerspecie naar voren gekomen. Aan de hand van deze knelpunten en de achtergrond van het ontwateren van baggerspecie is er gezocht naar een nieuwe ontwateringstechniek.
Resultaat
Er is gebruik gemaakt van bestaande technieken uit verschillende toepassingen. Door deze te combineren is een nieuwe methode ontstaan voor de verwerking en ontwatering van baggerspecie: mechanische ontwatering door toepassing van een vijzel. Door plaatsing van de schroefvijzel in de ontvangstcontainer kan de baggerspecie opgevoerd en tevens ontwaterd worden. Dit ontwateren vindt plaats via een geperforeerde trog en interne drukopbouw. Het water wordt afgevoerd, de steekvaste specie zal in een afzetcontainer worden gestort.
Conclusies
Met betrekking tot de beschikbare ruimte lopen de verschillen sterk uiteen. Wel blijkt dat het nieuwe systeem, met de schroefvijzel, het minste ruimte in beslag neemt. Hieruit blijkt dat een voordeel is behaald ten opzichte van de gebruikelijke methodes. Op de voorwaarde van een korter vergunningstraject is door toepassing van het nieuwe systeem geen voordeel te behalen. Dit traject duurt net zo lang als dat bij het gebruik van mobiele slibontwateringsinstallaties. Door lage ontwerpkosten van de ontwateringsmethode met een schroefvijzel is het aannemelijk dat op het criterium uitvoeringskosten een voordeel kan worden behaald. Door gebruik te maken van bestaande materialen en technieken kunnen de productiekosten beperkt worden gehouden. Tevens kunnen wij aannemen dat het nieuwe systeem minder energie zal verbruiken dan de bestaande mobiele slibontwateringstechnieken. Op het gebied van hergebruik en verwerking van baggerspecie is een voordeel met betrekking tot de capaciteit en de tijdsduur van het verwerkingsproces te behalen. Opgemerkt moet worden dat de capaciteit van een depot vele malen groter is dan die van het nieuwe systeem, echter qua tijdsduur wint de techniek met de schroefvijzel het. Uiteindelijk kan theoretisch geconcludeerd worden dat het Archimedes Dewatering System een verbetering is ten opzichte van het merendeel van de gestelde criteria, echter het systeem zal zich in de praktijk moeten bewijzen. Daarnaast dient ermee rekening te worden gehouden dat de hierboven gestelde technieken niet zomaar onderling kunnen worden vergeleken, dit door de sterk uiteenlopende toepassingsgebieden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersIngenieursbureau BCC
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk