De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ruimte voor Duurzame Stedenbouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ruimte voor Duurzame Stedenbouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens de afstudeerperiode ben ik bezig geweest met het
onderwerp duurzame stedenbouw. Het doel van de
afstudeer periode was ten eerste het onderzoeken van het
onderwerp duurzaam stedenbouwkundig ontwerpen. Ten
tweede heb ik de gegevens uit het onderzoek toegepast op
een bestaand plangebied.
Het onderzoek gaat in op de vraag welke duurzame ontwerp
maatregelen er op het stedenbouwkundige schaalniveau
genomen kunnen worden, wat ze voor gevolgen hebben
voor de ruimtelijke opzet van het plangebied en wat ze
voor gevolgen hebben voor het ontwerp op gebouwniveau.
Er is tijdens het onderzoek gezocht naar een duidelijke
ordening van thema’s. Aan de hand van de
maatregelenschema’s ontstaat een beeld van de te nemen
maatregelen. De thema’s worden nader toegelicht in tekst
en beeld. Het duurzame onderzoek is met name een
kwalitatief verhaal geworden. Het is een schat aan ideeen
en mogelijkheden die gebruikt zouden kunnen worden
tijdens het stedenbouwkundige ontwerp. Exacte
rendementen, besparingen, cijfers en milieuvoordelen
ontbreken.
Aan de hand van het onderzoek heb ik een ruimtelijke opzet
gemaakt voor een bestaand plangebied. Deze opzet is puur
gebaseerd op de duurzame ontwer maatregelen. Ontwerp
aspecten met betrekking tot vormgeving endergelijke zijn
achterwege gelaten. De ruimtelijke opzet kan dus niet als
ontwerp gezien worden. De gemaakte ruimtelijke opzet is
ook niet de enige juiste opzet. Ieder gebied heeft zijn eigen
kenmerken. Daarnaast is de keuze voor een ontwerp
maatregel mede afhankelijk van de wensen vanuit de
overheid. Ik heb gestracht meerdere ontwerp maatregelen
te integreren. Per thema heb ik een standpunt ingenomen
voor de beste mogelijkheden. Het resultaat is een op
meerdere vlakken duurzame ruimtelijke opzet. In de realiteit
zal een afweging gemaakt moeten worden op verschillende
vlakken naast duurzaamheid, over welke maatregel er het
beste toegepast zal kunnen worden

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersAtelier Dutch
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk