De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werven van brandweervrijwilligers. Brandweer Gooi en Vechtstreek.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werven van brandweervrijwilligers. Brandweer Gooi en Vechtstreek.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De brandweerdiensten in Nederland zien hun vrijwilligersbestanden steeds meer slinken. Ook de Brandweer Gooi & Vechtstreek kampt met het probleem dat de instroom van vrijwilligers steeds geringer wordt. Landelijk liep het aantal vrijwilligers in de laatste twee jaar met honderden terug. Maar liefst 217 vrijwilligers van de brandweer zijn er afgelopen jaar in Nederland mee gestopt. Dit waren er in 2005 nog maar 22. Er is dan ook een enorme verschuiving te zien naar beroepskrachten. In 2004 was bijna één op de vijf brandweerlieden een beroepskracht. Iets meer dan 40 jaar geleden was dit aantal nog slechts één op de veertien. Er kan dan ook gesproken worden van een enorme afname in vrijwilligers.

Deze terugloop kan veroorzaakt worden door diverse maatschappelijke ontwikkelingen en het feit dat werkgevers bijvoorbeeld steeds minder positief ten opzichte van de vrijwillige brandweer staan. Ook de grote belasting die bij het brandweervak komt kijken kan als een groot obstakel worden ervaren. Hierbij kan gedacht worden aan de fysieke belasting, maar ook aan emotionele belasting. De brandweer is uitdagend, maar heeft ook een keerzijde. De regionalisering die in verschillende regio´s heeft plaatsgevonden kan ook gezorgd hebben voor een grote afname onder de brandweervrijwilligers.
Om een oplossing te formuleren voor het omhooghalen van het aantal instromende vrijwilligers is onderzoek gedaan. Er zijn hiervoor verschillende onderzoeksmethoden aangewend. Deze methoden zijn kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek en literatuuronderzoek.
Het kwalitatieve onderzoek is gedaan door middel van interviews onder negen vrijwilligers en de postcommandanten van de verschillende korpsen. Ook is er een communicatieadviseur van de gemeente Huizen geïnterviewd en is gesproken met de P & O hoofdadviseur bij de Nederlandse Spoorwegen. Voor het kwantitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête. Deze is verspreid onder zoveel mogelijk vrijwilligers. Uiteindelijk is deze ingevuld door 175 vrijwilligers. Voor het literatuuronderzoek is veelal gebruik gemaakt van het onderzoek 'vinden en binden van brandweervrijwilligers in 2005'. Dit onderzoek is uitgevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dit rapport geeft kortom antwoord op de vraag:
Op welke wijze kan het wervingsbeleid gericht op vrijwilligers voor de Brandweer Gooi & Vechtstreek het beste worden vormgegeven?
De deelvragen die hierbij horen zijn de volgende:
* Op welke manier zijn de wervingscampagnes van ons korps en andere korpsen in het verleden gevoerd en welke aspecten zijn in deze campagnes effectief en niet effectief geweest?
* Op welke manier kun je het best de werkgever betrekken tijdens het werven van vrijwilligers?
* Wat zijn de beweegredenen van een persoon om zich als brandweervrijwilliger op te stellen?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
Datum2010-01-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk