De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waar moet Totaal Organisatie (TO) aan denken bij het opstellen van een veiligheidsplan en hoe moet dit geïmplementeerd worden?

Adviesrapport.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waar moet Totaal Organisatie (TO) aan denken bij het opstellen van een veiligheidsplan en hoe moet dit geïmplementeerd worden?

Adviesrapport.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Totaal Organisatie heeft sinds kort te maken met het opstellen van veiligheidsplannen voor publieksevenementen. Hierdoor is de centrale vraagstelling van mijn adviesrapport als volgt: ‘Waar moet Totaal Organisatie aan denken bij het opstellen van een veiligheidsplan en hoe moet dit geïmplementeerd worden?’ Dit adviesrapport geeft antwoord op de centrale vraag die door het evenementenbureau is vastgesteld. Voor dit adviesrapport is gekozen om de informatie te vergaren uit bestaande kennis. De informatie is voortgekomen uit praktijk en literatuuronderzoek. Uit onderzoek blijkt dat een goed uitgewerkt veiligheidsplan van belang is. Hiermee kunnen mogelijke risico’s in kaart worden gebracht zodat de organisator niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Mocht er een incident voorkomen dan is het van belang dat de organisator weet welke maatregelen er genomen moeten worden. Hiermee laat hij zien dat hij zich bewust is van de risico’s. Het opstellen van een veiligheidsplan is alleen verplicht bij grote/risicovolle evenementen maar is natuurlijk wel altijd aan te raden. Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid geeft aan dat minimaal de volgende onderwerpen uitgewerkt moeten worden in het veiligheidsplan: organisatie, programma, locatie, milieu, medische zorg en hygiëne, brandveiligheid, beveiliging, ordehandhaving, verkeer en vervoer, risicoanalyse, incidentenbestrijding en ontruimen. Hiermee kan de vergunningverlener en eventuele hulpdiensten het veiligheidsplan goed beoordelen. Ook blijkt dat een risicoanalyse niet mag ontbreken. Dit helpt de organisator bij het inschatten en analyseren van de risico’s. Hierdoor kun je als organisator maatregelen treffen om de risico’s zo veel mogelijk weg te nemen. Literatuuronderzoek toont aan dat de organisatie primair verantwoordelijk is voor een veilig verloop van het evenement. Je bent als organisator dus in de meeste gevallen aansprakelijk voor eventuele schade. Daarom is het raadzaam om aansprakelijkheid contractueel bij derden te leggen. Mocht je dit niet kunnen beperken of uitsluiten dan is het verstandig om een verzekering af te sluiten. Tot slot geeft mijn onderzoek aan dat het van belang is om een goede communicatie met de betrokkenen te hebben. Een goed veiligheidsplan en draaiboek zijn hierbij onmisbaar. Hiermee wordt duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt waardoor geen misverstanden kunnen ontstaan. Aan de hand van de conclusies in dit onderzoek staan hieronder verschillende adviezen voor Totaal Organisatie m.b.t. de veiligheid bij evenementen. Maak altijd een veiligheidsplan. Hiermee voorkom je gebeurtenissen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Werk de volgende punten uit in het veiligheidsplan: organisator, programma, locatie, milieu, medische zorg en hygiëne, brandveiligheid, beveiliging, ordehandhaving, verkeer en vervoer, risicoanalyse, incidentenbestrijding en ontruiming. Aan de hand van deze onderwerpen wordt namelijk een veiligheidsplan beoordeeld. Maak van tevoren een risicoanalyse. Dit helpt bij het inschatten en analyseren van de risico’s. Hierdoor kun je van te voren maatregelen treffen om de risico’s (zo veel mogelijk) weg te nemen. Leg aansprakelijkheid contractueel bij derden. Hiermee beperk je je verantwoordelijkheid. Mocht dit niet lukken, sluit dan een verzekering af mits deze aansluit op het risico. Zorg voor een goede communicatie met de betrokkenen. Het is van belang dat er geen misverstanden ontstaan. Informeer vroegtijdig omwonenden en maak duidelijke afspraken met de betrokkenen. Een goed draaiboek en een veiligheidsplan zijn hierbij onmisbaar.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatie Eventmanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerTotaal Organisatie (Evenementenbureau)
Datum2013-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk