De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gebruik van Enterprise Ontologie voor de beoordeling van een ERP-systeem. Validatie van een aanpak voor inzicht in de toepasbaarheid van een softwarepakket voor bedrijfsprocesondersteuning.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gebruik van Enterprise Ontologie voor de beoordeling van een ERP-systeem. Validatie van een aanpak voor inzicht in de toepasbaarheid van een softwarepakket voor bedrijfsprocesondersteuning.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Het kiezen van een ERP-systeem begint vaak bij het opstellen van een Plan van Eisen op basis waarvan een beoordeling van een ERP-systeem plaatsvindt. Er blijken veel tekortkomingen te zijn aan deze methode waarbij vooral subjectieve wensenlijstjes een grote rol spelen. Zowel organisaties als ERP-systemen zijn complexe systemen die moeilijk in wensenlijstjes zijn uit te drukken. Na een eerste analyse is een literatuurstudie uitgevoerd. Uit deze literatuurstudie blijken er diverse theorieën en methodes te zijn die bij dit proces mogelijk kunnen helpen. Een onderwerp dat mogelijk in aanmerking komt is "Enterprise Ontology" waarmee een aanpak objectiever kan worden.
Tijdens een verkennend onderzoek is Enterprise Ontology en een bijbehorende methode onderzocht. Deze methode heet DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations). DEMO is een op PSI theorie (Performance in Social Interaction) gebaseerde methodiek waarmee de complexiteit van organisaties in kaart gebracht kan worden. DEMO is echter een methodiek waarmee vooral de organisatie in kaart gebracht kan worden en in mindere mate de koppeling met het kandidaat ERP-systeem. In het verkennend onderzoek is geprobeerd om de informatieorganisatie (waartoe een ERP-systeem behoort) te integreren in de organisatiemodellen. Het resultaat van deze verkennende studie bleek door de beperkingen van dit onderzoek moeilijk valideerbaar.
In het vervolg van dit onderzoek is op basis van de verkennende studie een valideerbare aanpak voor beoordeling van de geschiktheid van een ERP-systeem voor een organisatie opgesteld. Deze aanpak, Ontologisch Matchen genoemd, vergelijkt een ontologisch model van de organisatie met een op het ERP-systeem gebaseerde ontologisch model. Geprobeerd is om aan te tonen dat deze aanpak geen toegevoegde waarde heeft in vergelijking met de huidige aanpak van wensenlijstjes. Deze aanpak wordt falsificatie van een (onderzoek) hypothese genoemd.
De ontologische aanpak is gevalideerd in een multiple-casestudy. Uit 150 beschikbare klantcasussen zijn er 6 geselecteerd binnen de bouwbranche die ingaan op een specifiek deelproces van de klantorganisatie. Deze klantcasussen zijn volgens de huidige aanpak in werkelijkheid ook uitgevoerd. Voor deze casussen is in een simulatie de ontologische aanpak uitgewerkt. Om een vergelijking van beide aanpakken mogelijk te maken, zijn criteria voor met name compleetheid en bruikbaarheid opgesteld . Dit heeft geleid tot 13 stellingen waarop zowel de huidige als de ontologische aanpak beoordeeld wordt.
Tijdens een bijeenkomst (Group Support Sessie) zijn uitwerkingen van deze 6 casussen voorgelegd aan een expertpanel van praktijkdeskundigen en ontologiedeskundigen. Dit panel heeft voor zowel de huidige aanpak als de ontologische aanpak een waardeoordeel op 13 stellingen gegeven met behulp van een elektronisch vergadersysteem. Aan het eind van deze bijeenkomst zijn alle oordelen en bevindingen vastgelegd in een rapport.
Het panel blijkt van mening dat de huidige aanpak weinig tot geen waarde heeft en niet tot een goed oordeel van pakketgeschiktheid leid. Het panel is optimistisch ten aanzien van een ontologische aanpak, maar is daarbij wel kritisch op met name de voorwaarden voor bruikbaarheid. Met dit onderzoek is de toegevoegde waarde van een ontologische aanpak niet weerlegd en verdient uitwerking in de praktijk en verder onderzoek

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingMaster of Informatics
AfdelingICT
Datum2010-04
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk