De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwerp harde oeverbescherming van Maasvlakte 2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontwerp harde oeverbescherming van Maasvlakte 2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek staat de toekomstige zeewering van de Maasvlakte 2 centraal. Maasvlakte 2 is een uitbreiding van de huidige Maasvlakte. Deze uitbreiding gaat aan de huidige Maasvlakte gebouwd worden in Westelijke richting in de zee. Maasvlakte 2 komt er, omdat er ingespeeld moet worden op de vraag naar ruimte. De sectoren containers, chemie en distributie / empties hebben die ruimte nodig. Rond het jaar 2030 is er volgens berekeningen een ruimtekort van 1.260 ha. voor deze sectoren. Maasvlakte 2 gaat dit tekort opvangen.

Er zijn vele varianten voor de uitbreiding van Maasvlakte 2 ontwikkeld. Uit deze varianten zijn twee referentieontwerpen geselecteerd die de basis vormen voor de optimalisatie van het ontwerp van de uitbreiding. Er is nog geen definitief ontwerp gemaakt voor Maasvlakte 2, maar de contouren staan wel vast en het ‘Doorsteekalternatief’ wordt als leidraad gebruikt. In het Doorsteekalternatief is een keuze gemaakt voor het toepassen van een harde en een zachte bekleding. De harde bekleding wordt in het afstudeerverslag uitgewerkt.

Het uiteindelijke doel is een ontwerp maken van een harde oeverbescherming voor Maasvlakte 2. Hierbij moet gelet worden op eisen, wensen en randvoorwaarden, die voor Maasvlakte 2 gelden en dit kan verwezenlijkt worden door de onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze eisen, wensen en de hydraulische randvoorwaarden zijn opgenomen in de ontwerpcriteria.

De nieuw te bouwen dijk moet een zekere bescherming leveren aan het land achter de dijk tegen het water voor de dijk. Het water levert de vaak maatgevende belastingen in en op de dijk. Als men het heeft over de belasting van het water dan bedoeld men de hydraulische randvoorwaarden. Voor zeedijken worden de hydraulische randvoorwaarden beschikbaar gesteld door RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee). De golven uit de maatgevende windrichting komen loodrecht op de dijk. De hydraulische randvoorwaarden zijn Tp 13,00 seconden en een Hs van 8,15 meter. Vanwege loodrechte inval van de golven is er geen reductie mogelijk van de hydraulische randvoorwaarden.

Van cruciaal belang is voor een waterkering of het gaat om een primaire waterkering of een secundaire waterkering. Bij een primaire waterkering zijn de eisen hoog zoals beschreven in de wet op waterkeringen. Dat zal dus betekenen dat er een hogere kering moet worden ontworpen met daarbij toenemende kosten als gevolg. Er wordt aangenomen dat het als een primaire waterkering wordt beschouwd en is zo ook in het verslag opgenomen.

De eisen en wensen die door de techniek aan de waterkering worden gesteld hebben betrekking op het terrein, de zeewering, de zeespiegelrijzing en de mogelijke golfbreker. De belangrijkste eis is de ontwerpperiode, die 100 jaar moet zijn voor de zeewering en het terrein.

De thema’s met betrekking tot milieu, eisen en wensen uit de omgeving worden opgenomen in de milieu effecten rapportage (MER). De volgende thema’s komen hierin naar voren: kust en zee, natuur, recreatie, landschap, cultuurhistorische waarden, gebruiksfuncties en milieukwaliteit. De MER wordt in dit verslag genoemd, maar wordt verder niet behandeld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk