De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontregelde stemming : de ontwikkeling van een evidence-based conceptrichtlijn 'herkenning en behandeling van depressie bij diabetes'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontregelde stemming : de ontwikkeling van een evidence-based conceptrichtlijn 'herkenning en behandeling van depressie bij diabetes'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mensen met diabetes hebben mogelijk twee keer zo veel kans op een depressieve stoornis,
als mensen zonder diabetes.
Doel. De ontwikkeling en praktijktoetsing van een evidence-based conceptrichtlijn
'herkenning en behandeling van depressie bij diabetes' voor het Albert Schweitzer
ziekenhuis te Dordrecht. Hierdoor wordt op de lange termijn tachtig procent van de
depressieve stoornissen op het diabetescentrum herkend en behandeld.
Methode. Het project is onderverdeeld in vijf fases, waarbij gebruikgemaakt is van de
methodiek Evidence-Based Richtlijnontwikkeling (EBRO). In fase 0 heeft een praktijkgericht
onderzoek plaatsgevonden naar de herkenning van depressie op het diabetescentrum. Naar
aanleiding hiervan is in fase 1 systematisch onderzoek gedaan naar alle mogelijke
oplossingen. Fase 2 omvat het schrijven van de conceptrichtlijn. Deze is geëvalueerd aan de
hand van het AGREE instrument en praktijktoetsing in fase 3. In de laatste fase is een
fictieve subsidieaanvraag geschreven en zijn aanbevelingen gedaan voor vervolg van dit
ontwerpproject.
Resultaat. Uit het praktijkgericht onderzoek blijken signalen van een depressie deels
herkend te worden. De klachten worden echter niet herkend als depressieve stoornis en
leiden niet tot verwijzing en behandeling. Uit onderzoek naar alle mogelijke oplossingen blijkt
structurele screening gerechtvaardigd, waarbij de CES-D als screeningsinstrument de
voorkeur heeft. Behandeling volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie is even effectief
bij patiënten met diabetes. Daarnaast zijn er positieve resultaten van collaborative care (met
oplossingsgerichte therapie als onderdeel) als behandeling van depressie bij patiënten met
diabetes. Diagnostiek en behandeling dienen gekoppeld te zijn aan screening, welke op het
diabetescentrum plaatsvindt.
Bovenstaande bevindingen zijn vastgelegd in de conceptrichtlijn 'herkenning en behandeling
van depressie bij diabetes'. De conceptrichtlijn voldoet in grote lijnen aan de AGREE criteria.
De inhoud, leesbaarheid en toepasbaarheid van de conceptrichtlijn worden door de
potentiële gebruikers en interne deskundigen positief beoordeeld. Aanscherping van de
conceptrichtlijn dient plaats te vinden aan de hand van de praktijktoetsing.
Conclusie. De conceptrichtlijn biedt een gedegen onderbouwing voor de samenwerking,
op het gebied van depressie, tussen het diabetescentrum en de vakgroep psychiatrie. De
hoop is dat deze richtlijn een aanzet is tot bredere aandacht voor psychologische -en
psychiatrische problematiek op de diabetescentra van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingVerpleegkundige Studies
Jaar2009
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk