De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inzet van social media bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) Amsterdam

[Programma] 'Om het Kind'

Rechten:

Inzet van social media bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) Amsterdam

[Programma] 'Om het Kind'

Rechten:

Samenvatting

De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: "Op welke manier kan het programma 'Om het kind' huidige en nieuwe Social media en Pleio in het bijzonder zodanig inzetten, dat deze betrokkenheid en kennisdeling ondersteunen en daarmee een bijdrage leveren aan het doel van het programma: een betere zorg voor de jeugd?" In deze hoofdvraag staan de ambtenaren en professionals centraal. Zoals het nu is, komen de stakeholders via de social media kanalen heel weinig in contact met het programmateam, in dit geval is het van belang voor het programmateam om erachter te komen wat de behoeftes van deze stakeholders zijn en dat kan wanneer social media op de juiste manier ingezet wordt. Er is hiervoor uitgezocht wie deze ambtenaren en professionals nu echt zijn, op welke wijze zij omgaan met social media, of zij middels deze weg zijn te bereiken en of zij hier ook voor open staan. Om antwoord te krijgen op deze vraag is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan. Zo is voor het vooronderzoek onder andere deskresearch uitgevoerd en een digitale enquête ingevuld door ambtenaren en professionals. Maar er zijn ook een aantal interviews uitgevoerd. Interviews met zowel gemeentelijke ambtenaren maar ook met zorgprofessionals van allerlei zorginstellingen. Dit alles om een beter beeld te krijgen van de organisatie en de hoofdvraag. De stakeholders van het programmateam 'Om het kind' bestaan voornamelijk uit 'joiners' en 'spectators'. Dit houdt in dat de ambtenaren en professionals gebruik maken van social media en dat zij ook connecties aangaan met anderen. Zij zijn vaak ook uitsluitend bezig met het lezen van berichten en/of artikelen. Het zelf plaatsen van berichten en in discussie gaan gebeurt bij vele van deze mensen in veel mindere mate. Een aantal belangrijke uitkomsten uit het onderzoek zijn: (1) Het programmateam 'Om het kind' van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam zit met social media nog eigenlijk in de beginfase. Pleio en Twitter zijn hierbij de belangrijkste platformen. (2) Het programmateam is vooral actief op social media tijdens een besluitvorming over belangrijke uitspraken. (3) Het online forum Pleio is niet gebruiksvriendelijk en ingewikkeld in gebruik. (4) Een groot deel van de stakeholders is te bereiken via de social media platformen LinkedIn en Yammer. Het programmateam 'Om het kind' van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling communiceert met allerlei verschillende stakeholders. Met de één diepgaander dan met de ander, en met de één op een andere wijze dan met de ander. Iedere groep heeft behoefte aan een andere manier van communiceren. Bij dit onderzoek staan de ambtenaren en professionals centraal, hier is dan ook het advies op gebaseerd. Om als gemeente en het programmateam 'Om het kind' een relatie op te bouwen en te onderhouden met de ambtenaren en professionals zullen zij zowel moeten luisteren, informeren als interacteren. Om tot dit stadium te komen worden voor de komende projectfase de volgende aanbevelingen gedaan: (1)Webcare; (2)Vertrouwen opbouwen; (3)Maatschappelijke samenwerking; (4)Persoonlijk maken van informatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingDigitale Communicatie
AfdelingCommunicatie
PartnerGemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
Datum2012-06-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk