De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het optimaliseren van een ontwerp in de installatietechniek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het optimaliseren van een ontwerp in de installatietechniek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit document vindt u een onderzoek naar methoden en werkwijzen bij Alferink Installatietechniek om te komen tot verbeteringen in het ontwerp. Het doel van de opdracht is om te zorgen dat door verbetering de bouwtijd van projecten verkort wordt, en de kosten zullen dalen. Eerst heb ik de huidige situatie beschreven aan de hand van interviews, enquêtes, gesprekken, en observerende participatie. Met deze gegevens heb ik gekeken naar mogelijke verbeterpunten.
In hoofdstuk 1 wordt de huidige situatie beschreven en wordt een ideale situatie geschetst waardoor mogelijk verbeterpunten kunnen worden gezocht in het totale proces. In hoofdstuk 2 wordt per deelproces bekeken wat er verbeterd kan worden. De processen die onderzocht zijn, zijn het calculatieproces, het werkvoorbereidingproces en het tekenproces. Ook wordt er gezocht naar mogelijkheden onderdelen samen te voegen. De gevonden verbeteringen worden in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt zodat duidelijk is wat er moet gebeuren om ze bij Alferink in te voeren.
Uit mijn onderzoek blijkt dat er vooral in de calculatiefase kleine verbeteringen mogelijk zijn die gezamenlijk voor een redelijke tijdwinst kunnen zorgen. In de werkvoorbereidingsfase is qua kennis weinig verbetering nodig. Het tekenproces kan verbeteren door te gaan werken met een 3D-tekenprogramma. Samenvoegen van onderdelen is in principe geen mogelijkheid; wel kan er bij bepaalde projecten bekeken worden of de structuur van projectleiding en werkvoorbereiding veranderd kan worden.

De volgende verbeteringen zijn in het onderzoek naar voren gekomen.
• Betere samenwerking tijdens het maken van calculaties
• Betere overgang van de calculatiefase naar de werkvoorbereidingsfase
• Toepassen van één algemene database
• Automatiseren van berekeningen
• Beoordelingsbestand gebruiken waarin leveranciers beoordeeld kunnen worden
• Up-to-date houden van de standaard calculatie
• Toepassen van recepten in het calculatieprogramma
• Koppelen en toepassen van een 3D-tekenmodel

In dit rapport zijn de volgende conclusies getrokken. Binnen de verschillende processen is winst te halen, vooral in de calculatie fase. De winst is vooral te halen op kleine onderdelen maar door op meerdere punten winst te halen kan dit samen leiden tot meer efficiëntie.
De grootste winst bij het tekenen kan worden behaald door te gaan werken met 3D-modellen. Dit zal vooral voordelen hebben als andere partijen in het bouwproces ook 3D-modellen toepassen. Door Revit MEP toe te gaan passen zal 3D-tekenen een toevoeging zijn op het bestaande tweedimensionaal tekenen terwijl de aanpassingen niet al te groot zullen zijn.
De meeste verbeteringen zullen maar kleine voordelen bieden, maar als iedereen in het bedrijf een klein beetje in het proces zou kunnen verbeteren kan dit leiden tot synergie waardoor er een grotere verbetering in het totale proces zal ontstaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingElectrotechnische Installatietechniek
AfdelingEngineering en Design
Datum2011-03-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk