De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Huidige revalidatie bij demente patiënten schiet tekort.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Huidige revalidatie bij demente patiënten schiet tekort.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SAMENVATTING
Het revalidatieproces bij dementerende patiënten laat regelmatig teleurstellende functionele uitkomsten zien. Dit is duidelijk zichtbaar bij heupfracturen, omdat een heupfractuur één van de meest voorkomende redenen is, waardoor ouderen in het ziekenhuis belanden.
Uit onderzoek blijkt dat intensieve revalidatie bij dementerende patiënten na een heupoperatie, naar aanleiding van een fractuur, functioneel het meest profijt geeft. Er is een significant kortere revalidatietijd en een significant hoger percentage thuiswonenden drie maanden na de operatie gevonden bij intensieve revalidatie (Huusko et al. 2000 en 2002, Nikolaus et al. 1999). Er is geen significant verschil gevonden in mortaliteit tussen de verschillende revalidatiemethoden. Ook is bewezen dat vooral licht en matig demente patiënten baat hebben bij een intensieve revalidatiemethode (Huusko et al. 2000), terwijl er bij cognitief intacte en ernstig demente patiënten geen significant verschil tussen de effectiviteit van beide revalidatiemethoden gevonden is (Huusko et al 2000 en 2002, Penrod et al. 2004). Het vooruitzicht lijkt financieel ook gunstig te zijn, echter dit zal nog verder onderzocht moeten worden (Huusko et al. 2002, Nikolaus et al. 1999). Het is duidelijk dat dementerende patiënten na een heupoperatie, naar aanleiding van een fractuur functioneel gebaat zijn bij een intensieve revalidatie. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of een intensieve revalidatiemethode bij dementerende patiënten rendabel is en tevens toe te passen is in het Nederlandse zorgstelsel.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2006
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk