De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het hooggradig glioma model en de effectiviteit van erlotinib op EGFR* gedreven hersentumoren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het hooggradig glioma model en de effectiviteit van erlotinib op EGFR* gedreven hersentumoren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hooggradige gliomen zijn de meest voorkomende vorm van hersentumoren onder volwassenen. Kenmerkend voor deze tumoren is het aggresieve en infiltratieve karakter. Tot op heden is er geen curatieve behandelingsmethode. Patiënten gediagnosticeerd met glioblastoma multiforme (graad IV glioma) hebben een levensverwachting van slechts 12 maanden.
Binnen de afdeling preclinical pharmacology van het Nederland Kanker Instituut (NKI) is een “spontaan” hooggradig glioma model ontwikkeld. Door gebruik te maken van Cre-LoxP conditionele muizen, wordt de individuele en gezamenlijke rol van genetische veranderingen bij hooggradige gliomen nagebootst in de muis. Op deze manier is het mogelijk te onderzoeken welke (combinatie van) mutaties/deleties essentieel zijn voor het ontstaan van hooggradige gliomen. Gliomen ontstaan uit astrocyten.
Er is een zelf-deleterend lenti-virus geproduceerd waarin expressie van Cre recombinase gecontroleerd wordt door een gedeelte van de GFAP promotor, 256 bp die voldoende zijn voor specifieke expressie in astrocytaire cellen. Eerder werd een lenti-virus geproduceerd waarbij het GFAP fragment een ATG (startcodon) sequentie bevatte met als mogelijk gevolg dat er wellicht ongeveer 100 bp van het GFAP eiwit afgelezen worden. Het nu geproduceerde lenti-virus heeft geen startcodon en er wordt dus geen eiwit geproduceerd. In vitro was het niet mogelijk om aan te tonen dat beide lenti-virussen capabel zijn en astrocyten kunnen switchen. Om te bepalen of het 100 bp fragment van invloed is op de tumorontwikkeling werden een aantal muizen geïnjecteerd met het nieuw geproduceerde lenti-virus.
Tumoren werden geïnduceerd door intracranieele injectie van bovenstaande beschreven lenti-virussen. Tumorgroei kon werden gevisualiseerd door de aanwezigheid van het luciferase reporter gen in de conditionele muizen. Op het moment worden de dieren die geïnjecteerd zijn met het nieuwe lenti-virus vervolgd, tijd zal moeten uitwijzen of er verschillen zijn.
Tevens werd een effectiviteitstudie uitgevoerd met erlotinib. Erlotinib is een selectieve remmer van de tyrosine kinase activiteit van de epidermale groei factor receptor. Tumoren werden geïnduceerd in WT en P-gp (Mdr1a/b) deficiënte muizen, door het intracranieel injecteren van een EGFR gedreven tumorcellijn, te weten Ac 188*. Mdr1a/b in de muis heeft eenzelfde functie als P-gp in de mens. P-gp is een drugtransporter die een belangrijke rol speelt in de functionaliteit van de bloed-hersen barrière. Er werden geen genotype gerelateerde effecten waargenomen. Wanneer de behandelde groep met de onbehandelde groep werd vergeleken bleek dat erlotinib effectief is in de behandeling van de geïnduceerde tumoren.
In vitro werden meerdere EGFR gedreven cellijnen, te weten Ac 188*, Ac 188 wt en Ac 188 ev getest op toxische effecten voor erlotinib door middel van een MTT test. De MTT test werd uitgevoerd onder 2 condities, namelijk 10% en 1% foetaal bovine serum. Aan de hieruit verkregen data konden geen conclusies verbonden worden, daar de data niet reproduceerbaar waren. Desondanks lijkt er een trend te zijn waarbij de curves naar rechts verschuiven op het moment dat de cellen 1% serum krijgen. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de cellen minder gevoelig worden voor erlotinib. Bovendien lijkt de Ac 188* gevoeliger te zijn voor erlotinib dan Ac 188ev en Ac188wt bij de hogere concentraties. Additionele experimenten zullen hierover echter uitsluitsel moeten geven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBiologie en Medisch Laboratorium Onderzoek
AfdelingLife Sciences en Chemistry
PartnersAntoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk