De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Slachtofferbewust werken

Herstel van de relatie tussen dader en slachtoffer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Slachtofferbewust werken

Herstel van de relatie tussen dader en slachtoffer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting boek:
Dit boek staat stil bij de spanning tussen verharding, vechten en straffen aan de ene kant, en de noodzaak tot bemiddeling, conflictbeslechting en heling aan de andere kant. Hoe uit zich dat in de mediationpraktijk? Biedt dit soms ook nieuwe mogelijkheden voor mediation? Hoe zou transformatieve mediation hierbij een rol kunnen spelen? Hoe kunnen de slachtoffers worden bijgestaan?
Naast deze problematiek worden in het boek ook andere actuele thema’s op het terrein van mediation uitgediept, zoals geschiloplossing in familiebedrijven, het nieuwe ontslagrecht en exit-mediation, nalatenschapsmediation, mediation in de zorg, en het belang van mediation bij de rechtenstudie.
Hoofdstuk opgave Slachtofferbewust werken
1. Inleiding
2. Restorative justice of herstelrecht
3. De term ‘herstel’
4. Reclassering: vergroten van slachtofferbewustzijn bij de client
5. Slachtoffer in Beeld: dialoog tussen dader en slachtoffer
6. Waarop richt zich de dader-slachtoffer dialoog?
7. Mediation: met elkaar tot overeenstemming komen
8. Tot slot
Referenties

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Sociale Innovatie
LectoraatWerken in Justitieel Kader
Gepubliceerd inVechten, straffen en helen in mediation: dilemma, paradox of contradictie Maklu, Antwerpen / Apeldoorn, Pagina's: 43-56
Jaar2016
TypeBoekdeel
ISBN978-90-466-0814-2
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk