De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Oefening baart kunst. Literatuurstudie met als onderzoeksdoelstelling: effectiviteit van stabiliserende oefeningen bij zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn.

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Oefening baart kunst. Literatuurstudie met als onderzoeksdoelstelling: effectiviteit van stabiliserende oefeningen bij zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn.

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Samenvatting

Het doel van deze studie is: het effect van stabiliserende oefeningen in de fysiotherapeutische
behandeling onderzoeken bij vrouwen met zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn (ZGB).
Methode: Er is gezocht naar literatuur, niet ouder dan vijf jaar, in de medische database MedLine en
alle hieraan verbonden databases.
Gebruikte zoektermen: pelvic pain, pelvic girdle pain, pregnancy-related, pregnancy, loadtransfer
problem en stabilising exercises, physical therapy, physiotherapy, exercise therapy, pelvic floor,
pubic symphysis, sacroiliac joint, sacroiliac tests, zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn, bekkenpijn,
bekkeninstabiliteit en bekkenbodem.
De gebruikte artikelen zijn vergeleken op de punten begeleiding, soort oefeningen, de getrainde
spieren en het uiteindelijke resultaat met betrekking op pijnintensiteit en beperking in activiteiten als
gevolg van ZGB.
Resultaten:
In de verschillende onderzoeken werd de training van stabiliserende oefeningen nader bekeken. Twee
onderzoeken belichtten het effect van de training van de lokale of primaire stabilisatoren, namelijk de
m.transversus abdominus en de mm.multifidi. Ook werd hierbij het belang van de individuele
begeleiding bij de training onder de loep genomen. Hierbij werd een positief effect gevonden van de
stabiliserende oefeningen. De andere twee onderzoeken bekeken het belang van de globale of
secundaire stabilisatoren, namelijk de diagonale buikspieren en m.erector spinae. In deze onderzoeken
werd geen significant verschil gevonden tussen de standaardbehandeling en de experimentele groep.
Twee artikelen zijn gericht op ZGB tijdens de zwangerschap en twee op ZGB na de zwangerschap.
Discussie: In de resultaten zijn grote verschillen te zien. Waarschijnlijk zijn deze verschillen ontstaan,
doordat er geen eenduidige definitie bestaat. Alle auteurs hebben andere inclusiecriteria gebruikt.
Aangezien daardoor niet duidelijk is wat het probleem werkelijk inhoudt, wordt de diagnose bij elk
onderzoek anders gesteld.
Conclusie:
Training van de lokale of primaire stabilisatoren geven een positief resultaat, terwijl training van alleen
de globale of secundaire stabilisatoren geen effect heeft op de reductie van de pijnklachten en het
verminderen van de beperking in activiteiten. Tevens blijkt dat de onderzoeken die geen of weinig
begeleiding gaven bij de stabiliserende oefeningen geen positief resultaat zagen, tegenover de
onderzoeken waarbij er sprake was van individueel aanleren van de oefeningen en controle van de
oefeningen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk