De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Risicofactoren voor het ontwikkelen van een jumpers knee bij volleybal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Risicofactoren voor het ontwikkelen van een jumpers knee bij volleybal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Aan de hand van deze literatuurstudie wordt getracht meer duidelijkheid te verkrijgen
over de risicofactoren voor het ontwikkelen van een jumpers knee bij volleybal en welke risicofactoren
de fysiotherapeut mogelijk kan beïnvloeden.
Methode: Literatuuronderzoek, waarin is gezocht naar risicofactoren voor het ontwikkelen van een
jumpers knee bij volleybal. Artikelen werden geïncludeerd wanneer de publicatie is verschenen tussen
2000 en 2009 en als er een verband was met volleybal. Exclusiecriteria waren dan ook als er geen
verband was met volleybal.
Resultaten: Er zijn in totaal 12 relevante studies gevonden. Na het toedienen van de exclusie criteria
bleven er 6 studies over. Daarvan zijn er 3 cohort studies en 3 cross-sectionele studies. Vervolgens zijn
de gevonden studies beoordeeld op hun kwaliteit d.m.v. de scorelijst van de methodologische kwaliteit
voor cohortonderzoeken(bijlage 1).
Discussie: Risicofactoren die ter discussie staan voor het ontwikkelen van een jumpers knee bij
volleybal zijn: Vloertype, hoeveelheid trainingssessies, hoeveel gewichtstraining, gewicht,springkracht,
landingtechniek en verminderde dorsaalflexie flexibiliteit van de enkel.
Conclusie: De risicofactoren voor het ontwikkelen van een jumpers knee bij volleybal die gevonden zijn
in deze literatuurstudie: Vloertype, hoeveelheid trainingssessies, hoeveel gewichtstraining en gewicht. Er
zijn aanwijzingen in de literatuur dat landingstechniek en verminderde dorsaalflexie flexibiliteit van de
enkel een mogelijke rol spelen voor het ontwikkelen van een jumpers knee bij volleybal.
Aanbevelingen: De risicofactoren landingstechniek en verminderde dorsaalflexie flexibiliteit van de
enkel zijn twee mogelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van een jumpers knee bij volleybal die
beter moet worden onderzocht, het liefst in een prospectieve cohort. Ook zijn er aanwijzingen in de
literatuur dat verminderde flexibiliteit van de hamstrings en quadriceps leiden tot jumpers knee klachten,
echter is dit nog niet onderzocht bij volleybalspelers. Het rekken van spieren ter preventie van jumpers
knee klachten is ook nog niet verder onderzocht, om hier verder een uitspraak over te kunnen doen
moet hierna dus meer onderzoek gedaan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk