De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ontstaansmechanismen van Delayed Onset Muscle Soreness

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De ontstaansmechanismen van Delayed Onset Muscle Soreness

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

ACHTERGROND: Na inspanning die men niet gewend is, treedt spierpijn vertraagd op na 12 -
24 uur en na 24 - 72 uur de meeste pijn geeft. Dit wordt delayed onset muscle soreness
(DOMS) genoemd. Het is voor top- en amateursporters een vervelend verschijnsel doordat
het onder andere de prestaties negatief beïnvloedt. Sinds 1902 (Hough) is specifiek
onderzoek gedaan naar de ontstaansmechanismen. Er zijn veel theorieën ontwikkeld, er is
echter geen universeel, significant onderbouwde theorie die het ontstaan van DOMS kan
verklaren.
DOELSTELLING: Door middel van een literatuurstudie het in kaart brengen van de ontwikkelde
theorieën over de ontstaansmechanismen van DOMS.
DATAVERZAMELING: Randomized Clinical Trails en Systematic Reviews zijn gezocht in de
volgende databases: Pubmed, CINAHL, Cochrane, Pedro, Picarta, Science Direct,
Nederlandse Onderzoek Databank, Doconline paramedische databanken, Catalogus
Universiteit Utrecht, Catalogus Hogeschool Utrecht, BSL vakbibliotheek. Ook is er gebruik
gemaakt van Engelstalige en Nederlandstalige fysiologie boeken en gerelateerde artikelen.
RESULTATEN: De verklaringen zijn gebaseerd op verschillende theorieën; 1. lactate
accumulation 2. involuntary muscle spasms 3. connective tissue damage 4. muscle tissue
damage 5. inflammation 6. increased muscle temperature 7. increased production of free
radicals 8. Model voor opeenvolgende fysiologische gebeurtenissen als
ontstaansmechanisme. Echter geen van de theorieën kan significant verklaren hoe DOMS
ontstaat. Daadwerkelijke pijnsensatie zou ontstaan door toegenomen weefseldruk door
oedeem en prikkeling van de nocisensoren door prostaglandinen, Kalium (K+), histamine en
bradykinine.
CONCLUSIE: Tot op heden lijkt de theorie over het opeenvolgen van verschillende
fysiologische processen het meest waarschijnlijk de facetten van DOMS over de tijd te
onderbouwen.
TREFWOORDEN: delayed-onset muscle soreness, delayed onset muscle soreness, muscle
soreness, DOMS, delayed muscle soreness, exercise induced muscle soreness, exercise
induced muscle damage, spierpijn, vertraagde spierpijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk