De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Project Performance Monitoring Model : Het management toetsingsmodel voor de projectontwikkeling in de bouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Project Performance Monitoring Model : Het management toetsingsmodel voor de projectontwikkeling in de bouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De huidige situatie binnen de ontwikkelsector van de bouwwereld is uitermate complex. Door de
betrokkenheid en invloeden van verschillende partijen op de ontwikkelfase van het bouwproces,
zijn er voor iedere ontwikkelaar diverse strategieën te volgen. De te volgen strategieën worden
beïnvloed door de grootte van de ontwikkelaars maar tevens ook door de besluitvormende
partijen.
Op basis van de informatiebehoefte is verdere uitbreiding van de bestaande functionaliteit en
met name de ontwikkeling van een Project Performance Monitoring (PPM) model essentieel. Het
PPM model is gericht op het bieden van inzicht op de consequenties van verschillende aspecten
van een project. Het doorloopproces en toetsingsproces is hiervoor het uitgangspunt. Aan de
hand hiervan kan gemonitoord worden of het projectontwikkelingsproces naar verwachting
presteert. Het gaat voornamelijk om het ontwikkelen van methoden en de vertaalslag voor het
omzetten van kwalitatieve aspecten gericht op projectbeheersing en optimalisering.
Het eindresultaat is een generiek toetsingsmodel waarmee het besluitvormingsproces
ondersteund kan worden. Een model dat de risico’s binnen de ontwikkelende organisatie kan
identificeren dan wel terugdringen. Hiernaast worden de managementcapaciteiten van de
organisatie inzichtelijk gemaakt en bevorderd.
Het model heeft een dubbele functie binnen de organisatie. De projectontwikkelaar dient vanuit
de beantwoording van gerichte managementvragen vanuit het PPM model meer zicht te krijgen
op (eventuele) ontwikkelrisico’s. Daarnaast komt, door beantwoording van de aan het model
gerelateerde vragen, de managementbeoordeling van de organisatie tot uitdrukking. Deze
beoordeling wordt aangetoond door middel van de TOKIG aspecten (Tijd, Organisatie, Kwaliteit,
Informatie, Geld). Aan de hand van deze beoordeling wordt aangegeven wat de consequenties
zijn voor het project (bijvoorbeeld in welke mate de risico’s aanwezig zijn, hoe de verdere
sturing aan het project zal verlopen) en hiervoor zal een statische analyse gegeven worden.
Het model waar het prototype op gebaseerd is kan eenvoudig uitgebreid worden met meer
beslissingsondersteuning binnen de projectontwikkeling, meer inputgegevens en andere
uitbreidingen die tijdens de loop van het project en daarna nodig geacht worden. Het
uitgangspunt van het systeem is, om een zo generiek mogelijk model op te zetten. Op deze
manier is het model van toepassing voor verschillende projectontwikkelaars.
De basis van het programma bestaat uit de verschillende fasen in de projectontwikkeling. Juist
door het aanhouden van deze fasen is het mogelijk om het model generiek in te zetten. Elke
organisatie is gebaseerd op een persoonlijke bedrijfsvisie, strategie en cultuur, welke typerend
zijn voor een organisatie. Een generiek model dat gecombineerd is met de bedrijfsdoelstellingen
van de organisatie, noemen wij het uiteindelijke PPM model; een overzichtelijk en logisch
opgebouwde managementtool die aangepast kan worden aan de wensen van een organisatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersAmplixs Interaction Management
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk