De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimalisering van de omhulling (gevel en dak) van een schoolgebouw: Onderwijsboulevard Venlo-Zuid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Optimalisering van de omhulling (gevel en dak) van een schoolgebouw: Onderwijsboulevard Venlo-Zuid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeerscriptie van William van Voorst en Edwin Schotsman is geschreven ter afsluiting van onze duale studie Bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht. Het betreft een onderzoek naar de beste gevelen daksamenstelling van de Onderwijsboulevard VenloZuid, blok A, binnen een aantal gekozen alternatieve materialen, als we de nadruk leggen op bouwen onderhoudskosten. De Onderwijsboulevard VenloZuid is een scholengemeenschap bestaande uit een aantal units en gebouwen van Gilde opleidingen (ROC) en het College Den Hulster (HAVO/VWO/VMBO). Dit project betreft renovatie en nieuwbouw, omdat de gebouwen niet meer voldeden aan de technische, functionele en economische eisen. Vanwege de grootte en complexiteit van de Onderwijsboulevard VenloZuid is het onderzoek op slechts één bouwblok toegepast, namelijk blok A. Dit is het schoolgebouw van Gilde opleidingen. Het betreft hier renovatie en nieuwbouw (uitbreiding) van de begane grond tot en met de 2e verdieping en nieuwbouw van de 3e verdieping. In het afstudeeronderzoek zijn een aantal alternatieven van de gevel en het dak onderzocht op de beoordelingscriteria bouwkosten (6), onderhoudskosten (6), bouwtijd (5), risico (4), esthetiek (3), bouwfysica (3), constructie (2) en duurzaamheid / milieu (1). Aan deze criteria zijn factoren gekoppeld in volgorde van belangrijkheid. Hoe hoger de factor, des te belangrijker het criterium is. Deze maatgevende factoren zijn bepaald na overleg met de opdrachtgever van de Onderwijsboulevard VenloZuid. Uit het onderzoek is gebleken, dat de beste gevelsamenstelling, binnen de gekozen alternatieven, bereikt wordt, met de materialen, G01 Clickbrick, G02 Isostuc, G03 Kingspan sandwichpanelen en G04 kunststof kozijnen. Voor de beste daksamenstelling is gebleken, dat de samenstelling van de materialen D01 1laagse ECB kunststof dakbedekking (mechanisch bevestigd) op een staaldak en D02 1laagse ECB kunststof dakbedekking (mechanisch bevestigd), voorzien van ballast, op een kanaalplaatvloer, de beste is. Deze beste omhulling van de gevel en het dak, bevat dus de meest geschikte materiaalalternatieven, over alle hiervoor benoemde beoordelingscriteria, indien de nadruk is gelegd op bouwen onderhoudskosten. Vervolgens is er ook nog onderzoek gedaan naar de invloed van de factoren op de omhulling met de meest geschikte gevelen dakalternatieven. Er is nog een scenario gemaakt, waarbij alle beoordelingscriteria even belangrijk zijn en er is een scenario gemaakt, waarbij esthetiek een belangrijke rol speelt. Voor de bouwkosten is een elementenbegroting gemaakt om de kostprijs voor de totale omhulling te berekenen. Vervolgens is er gekeken naar de invloed van de meest geschikte omhulling op deze kostprijs. Bij de onderhoudskosten is een onderhoudsplan opgesteld voor de Onderwijsboulevard VenloZuid, blok A over een levensduur van 40 jaar. Er is gekeken naar een “gebost model” en een “gespreid model”. Bij een “gebost model” zijn de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig, na een bepaalde periode van bijvoorbeeld 5 jaar, uitgevoerd. Bij een “gespreid model” zijn de onderhoudswerkzaamheden meer verspreid over kortere perioden. Uiteindelijk is er gekeken naar de invloed van de meest geschikte omhulling op de totale kostprijs voor het onderhoud over 40 jaar. Naast het maken van een onderhoudsplan is er ook onderzoek gedaan naar diverse systemen voor gevelonderhoud. Op het gebied van bouwtijd is er een “overallplanning” gemaakt voor het gehele project. Daarnaast is de uitvoeringsbegroting van blok A opgesteld met behulp van een manuren begroting. De uitvoeringsplanning is gemaakt met de meest geschikte omhulling erin verwerkt. Vervolgens is er gekeken naar de invloed van de meest geschikte omhulling op de bouwtijd en op de kosten, die benodigd zijn ten behoeve van arbeid. Optimalisering van de omhulling Samenvatting Afstudeerscriptie William van Voorst en Edwin Schotsman 4 Om de gevolgen van de bouwprocesrisico’s te beperken, zijn er voor de Onderwijsboulevard VenloZuid, blok A, diverse risicoanalyses gemaakt op het gebied van bouwkosten, bouwtijd en kwaliteit. Ook zijn er schema’s opgesteld om de bouwkosten, bouwtijd en kwaliteit voor de Onderwijsboulevard VenloZuid, blok A, te beheersen. Met behulp van een stappenplan zijn er negen bouwkundige details, aan de hand van de meest geschikte gevelen dakalternatieven, gemaakt. In deze details is duidelijk gemaakt, hoe de meest geschikte alternatieven in detail op elkaar aansluiten. Bij de esthetische uitwerking hebben we de meest geschikte alternatieven in de aanwezige gevels verwerkt, zodat de onderlinge esthetische relaties ook duidelijk zichtbaar zijn geworden. Op bouwfysisch gebied is de nodige aandacht geschonken aan de warmteweerstand, warmtestroom, vochttransport en de geluidsisolatie van de gevel. De warmtestroom en het vochttransport zijn door middel van grafische weergaven inzichtelijk gemaakt. Verder hebben we, met betrekking tot de constructie, de derde verdieping van blok A op de constructiealternatieven hout, staal en beton onderzocht. Dit onderzoek hebben we gedaan op de criteria bouwtijd (4), gewicht in samenspel met de bestaande constructie (3), globale afmetingen (2), milieu (2) en bouwkosten (1). Aan deze criteria zijn factoren gekoppeld in volgorde van belangrijkheid. Hoe hoger de factor, des te belangrijker het criterium is. Uit het constructieonderzoek blijkt dat, indien bouwtijd het belangrijkste criterium is, de stalen constructie het meest geschikte constructiealternatief is. Daarnaast is er van het meest geschikte constructiealternatief nog een liggerberekening gemaakt. Deze berekening is gemaakt van de meest maatgevende ligger van de dakconstructie van blok A. Bij het criterium milieu hebben we, van de meest geschikte samenstelling van gevelen dakalternatieven, onderzoek gedaan naar de milieubelasting van het productieproces, de levensduur en het hergebruik van de materialen in het kader van Industrieel Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen. Als laatste onderdeel in dit verslag hebben we de conclusies vanuit het onderzoek vermeldt en daarbij aanbevelingen gedaan. Onze aanbeveling hierbij is, dat de gevel het beste samengesteld kan worden met de materialen G01 Clickbrick, G02 Isostuc, G03 Kingspan sandwichpanelen en G04 kunststof kozijnen. Voor de daken kunnen de materialen D01 1laagse ECB kunststof dakbedekking (mechanisch bevestigd) op een staaldak en D02 1laagse ECB kunststof dakbedekking (mechanisch bevestigd), voorzien van ballast, op een kanaalplaatvloer, het beste worden toegepast.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk