De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Scholen en huisvesting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Scholen en huisvesting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op dit moment zijn er verschillende soorten onderwijs: bijvoorbeeld vmbo, roc en hogescholen. Deze scholen beweren allemaal dat hun manier van lesgeven uniek is, de een geeft bijvoorbeeld veel theorieles en de andere werkt veel in groepen. Ook de voortdurende wijzigingen van onderwijsvormen brengen specifieke eisen aan de huisvesting met zich mee.

De vraag is of de gestelde eisen per onderwijstype ook daadwerkelijk echt verschillen of dat dit in de praktijk alleen gedacht wordt. Om dit te onderzoeken ben ik gekomen tot de volgende twee probleemstellingen:

Wat zijn de eisen van het onderwijs bij huisvesting?
Zijn de eisen van onderwijsinstellingen vergelijkbaar?

Het onderzoek is gericht op de eisen die scholen (vmbo, roc en hogeschool) stellen aan hun nieuwe huisvesting.
Mede door het stellen van deelvragen heb ik de eisen die scholen stellen aan hun huisvesting weer kunnen geven in een Uniform Programma van Eisen welke toegepast kan worden op alle drie de schooltypen.

De opvallendste uitkomst uit mijn onderzoek is dat de eisen per schooltype bijna niet verschillen. Door de invoering van verschillende onderwijsvernieuwingen (o.a. competentiegericht onderwijs) wordt door alle schooltypen een flexibele indeling van het schoolgebouw geëist.

Om dit onderzoek in goede banen te laten verlopen heb ik verschillende deelvragen opgesteld, hieronder zijn de betreffende vragen beschreven met daarbij de opvallendste conclusies.

 Wat is de functie en achtergrond van een Programma van Eisen?
 Wat staat er in een Programma van Eisen in het onderwijs?

De functie van het Programma van Eisen is om in een vroeg stadium te bepalen wat de eisen en wensen zijn waaraan het (school-)gebouw moet voldoen. Belangrijke punten in een Programma van Eisen zijn o.a. de ruimtelijke en functionele eisen.
Dit onderdeel is erg nuttig geweest tijdens mijn onderzoek. Door het analyseren van verschillende PvE’s en het onderzoeken van de functie van een Programma van Eisen heb ik hier veel van geleerd. Dit heb ik weer kunnen toepassen in mijn eindproduct, het uniform Programma van Eisen.

 Welke soorten onderwijs zijn er en wat houden ze in?

Het onderzoeken van de diverse soorten onderwijs heeft geen groot aandeel gehad in mijn onderzoek. Mijn onderzoek heb ik namelijk gericht op vmbo, roc en hogescholen hierdoor is het voor het verloop van het onderzoek niet van belang geweest dat ik de andere onderwijstypen heb behandeld, voor mijzelf was dit echter wel een nuttig onderdeel. De keuze om voor vmbo, roc en hogeschool te kiezen is door bbn is de opdracht geformuleerd. De problemen waar bbn tegenaan loopt spelen namelijk vooral bij deze schooltypen. Dit omdat op deze manier de hele structuur van het Nederlandse onderwijssysteem duidelijk inzichtelijk is en je ook weer precies weet wat de onderwijstypen precies inhouden.

 Wat zijn de actuele ontwikkelingen in het onderwijs? En wat zijn hier de financiële consequenties van?

Het onderwijs is altijd onderhevig aan een ontwikkelingsproces, hier dient ook altijd rekening mee te worden gehouden bij de bouw van een schoolgebouw.
Op dit moment zijn de belangrijkste onderwijsontwikkelingen:
• Het aanleren van vaardigheden in plaats van kennis;
• Praktijkgericht leren in leerbedrijven;
• Het projectmatig werken in groepjes of individueel in plaats van klassikaal onderwijs;
• De docent als begeleider.
• Invoering draadloos netwerk
• Flexibele inrichting(wanden)
• Invoering competentie gericht onderwijs
Dit is een erg belangrijk deel geweest van mijn onderzoek. Door deze vraag heb ik bekeken wat de onderwijsvernieuwingen op dit moment zijn. Deze vernieuwingen brengen vervolgens ook de nodige eisen met zich mee.
De belangrijkste onderwijsontwikkeling is op dit moment de invoering van competentie gericht onderwijs. Door deze invoering moet er veel in groepen worden samengewerkt, dit brengt ook de eis voor een flexibele indeling van het schoolgebouw met zich mee.
Deze flexibele indeling brengt wel de nodige kosten met zich mee, of de bouwkosten zijn hoger (bij toepassing systeemwand) of de sloop/ verplaatskosten zijn hoger (bij toepassing vaste wand. Om het verschil in deze kosten duidelijk te krijgen heb ik hier de financiële consequenties bekeken.
Hieruit is naar voren gekomen dat als in de toekomst geen veranderingen in het gebouw plaatsvinden de toepassing van een vaste wand de goedkoopste oplossing is. Als er in de toekomst wel veranderingen aan de inrichting moeten komen, wat een van de gevolgen van competentie gericht onderwijs is, is de toepassing van systeemwanden verreweg de goedkoopste oplossing.

 Welke eisen stellen de diverse soorten onderwijs aan de nieuwbouw?
 Wat zijn de overeenkomsten/verschillen tussen de eisen van de diverse soorten onderwijs?

Door het bezoeken van scholen en daar interviews af te nemen, door het vergelijken van bestaande Programma’s van Eisen en door het interviewen van medewerkers van bbn ben ik achter de eisen die scholen stellen aan hun huisvesting gekomen.
Dit is het belangrijkste onderdeel van mijn onderzoek. Door het onderzoeken van de eisen van de onderwijstypen heb ik deze vervolgens kunnen vergelijken. Uit deze vergelijking is gekomen dat het grootste gedeelte van de eisen overeenkomt en dat alleen de verhouding van lokalen in het gebouw verschilt.
De eisen van de diverse scholen heb ik verwerkt in een uniform Programma van Eisen.

 Wat is de rol van projectmanagement in dit proces? (voorfase/ bouwfase)

Om een duidelijk beeld te krijgen van de rol van Projectmanagement tijdens het proces heb ik gedurende mijn onderzoek de rol van deze afdeling geanalyseerd. De afdeling Projectmanagement van bbn is gedurende het hele proces ( start- oplevering/ beheer) betrokken bij het bouwen van een school.
Door deze analyse heb ik onder andere een goede indruk gekregen van de werkzaamheden van Projectmanagement, dit is voor mij mede door mijn afstudeerrichting Projectmanagement erg interessant geweest.
Ook voor mijn onderzoek is dit van groot belang geweest. Door het analyseren van de werkzaamheden en het interviewen van de projectmanagers ben ik achter de rol die zij vertegenwoordigen tijdens het bouwproces van een school gekomen, ook heb ik hierdoor nuttige tips gekregen die ik heb verwerkt in mijn eindproduct: het uniform Programma van Eisen

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Partnersbbn, Houten
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk