De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Borging en beheersing configuratieveranderingen aan vliegtuigen in leermiddelen Koninklijke Luchtmacht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Borging en beheersing configuratieveranderingen aan vliegtuigen in leermiddelen Koninklijke Luchtmacht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

a Probleemstelling.
Op 1 januari moet de KMSL voldoen aan de LE-147 en LE-66 reglementen en de ISO 9001-2000 norm. Hiertoe moet de organisatie worden omgevormd, processen beschreven en mensen worden ingewerkt. Tevens dient de KMSL goedkeuring te verwerven van de MLA om als LE-147 organisatie LE-66 opleidingen te mogen verzorgen.

b Opdracht.
De opdracht omvat het doen van een voorstel tot inrichting van een totale beheersorganisatie in de KLu en het 133 ETO Sqn in het bijzonder, waarbij de leermiddelen worden geborgd en beheerst in de KLu-bedrijfsvoeringsfilosofie. Te denken hierbij valt aan o.a.:
- Borging en beheersen van wijzigingen aan de configuratie van de vliegtuigen in de leermiddelen;
- vaststellen van de inhoud van de leermiddelen (beschikken);
- registratie (tracking o.a. ontwikkelopdrachten);
- evaluatie leermiddelen;
- auditting.
Naast het doen van een voorstel tot inrichting van de beheersorganisatie, dient er een processchema opgesteld te worden, overeenkomstig de processchema’s in het Voorschrift Configuratie Management (VCM), alsmede een eventueel noodzakelijk supplement op het VCM.

c Doelstelling.
Te komen tot een voorstel tot de inrichting van een totale beheerssituatie waarbij configuratieveranderingen aan vliegtuigen in leermiddelen zijn geborgd.
Voldoen aan de LE-147 , LE-66 en ISO 9001-2000 norm.

d Methode(s) tot realisatie doelstelling.
1) Documenten studies.
2) Raadplegen intranet en internet voor opvragen documenten, richtlijnen, beleidsnota’s, voorschriften en normen.
3) Samenstellen van lijst met contacten. En opstellen vragenlijsten voor het doen van interviews.
4) Auditting.
5) Gebruik PDCA cirkel tijdens overlegrondes en onderzoek rondes.

e Conclusies en bevindingen.
Voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van middelen is van belang dat er een:
1) Duidelijke taakverdeling is.
2) Duidelijke omschrijving te leveren producten en diensten
3) Voldoende tijd beschikbaar
4) Er een projectplan van het gehele project is.
5) Feedback over de opdracht op gezette tijden plaatsvindt
Verder zijn de bevindingen over de geleverde producten te vinden in Bijlage 4

f Aanbevelingen.
Ten aanzien van mijn project is mij gebleken dat veel werkzaamheden door verschillende afdelingen tegelijkertijd wordt gedaan en dat terwijl er geen goede werkverdeling is afgesproken. Capaciteiten van sommige medewerkers daar door niet goed gebruikt.
Voor een dermate groot project als het invoeren van de LE-147 Organisatie en L-66 Opleidingen is het beter een projectplan naar voorbeeld Voorschrift Project Management Koninklijke Luchtmacht (januari 2003) te maken en één projectleider aan te wijzen voor het gehele project. Door projectmatig werken worden taken beter verdeelt en werkzaamheden d.m.v. het vastleggen van mijlpalen beter beheersbaar en controleerbaar.
Achteraf is mij gebleken dat er wel een projectplan was maar dat is niet bij mij bekend gesteld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingElectrotechniek
AfdelingEngineering en Design
PartnersKoninklijke Militaire school Luchtmacht
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk