De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een kennismanagementsysteem bij Probin Telder Kampen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een kennismanagementsysteem bij Probin Telder Kampen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Het management van Telder onderkent het belang van kennis en het binnen de organisatie houden ervan. Men heeft echter gemerkt dat de kennis vooral bij personen ligt en daardoor niet altijd toegankelijk is op momenten dat de kennis voorhanden moet zijn. Wanneer een medewerker de organisatie verlaat, vertrekt de kennis met hem1. Het uitgangspunt voor dit onderzoek is dan ook om in kaart te brengen hoe men dit probleem kan oplossen.

Het eerste gedeelte van dit verslag (hoofdstukken l en 2) vormt de basis voor het onderzoek. In deze hoofdstukken wordt duidelijk wat men in het algemeen onder kennis verstaat en wat kennis inhoudt voor Telder.

Het daaropvolgende tweede deel (hoofdstuk 3) behandelt de opzet en de resultaten van de bij Telder gehouden enquête en interviews.

De personen die geïnteresseerd zijn in de technische specificaties en mogelijkheden van kennismanagementsystemen verwijs ik naar hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk passeren drie kennismanagementsystemen de revue, welke in aanmerking komen voor implementatie bij Telder.

Het vierde gedeelte (hoofdstukken 5 en 6) bevatten de conclusies van het onderzoek en de aanbevelingen op basis van de conclusies.

De bijlagen geven een indruk van de enquête en de interviews die zijn afgenomen onder de leden van het management team van Telder. In deze bijlagen zijn naast de enquête en het interview zelf, tevens de kwantitatieve resultaten van de enquête te vinden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingTechnische Bedrijfskunde
AfdelingEngineering en Design
AfstudeerorganisatieProbin Telder
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk