De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Efficiency verbetering door toewijzing kostendrijvers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Efficiency verbetering door toewijzing kostendrijvers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De verslechterde economie heeft ook op de verlichtingsmarkt haar invloed. Momenteel zijn de kosten een belangrijker kengetal dan de omzet. Kostenverlaging is nu het gegeven dat een bedrijf concurrerend houdt op de markt. Om deze reden is het verhogen van de efficiency zeer belangrijk. Kostenverlaging is echter alken mogelijk als de kostendrijvers bekend zijn. Dit maakt het mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen. Om dit te bereiken is de volgende probleemstelling opgesteld: Hala Nederlandse Lampenfabriek te Zeist heeft geen inzicht in de feitelijke kostendrijvers van de producten waardoor de efficieny wellicht achterblijft en de winst wordt gedrukt. Vanuit deze probleemstelling is het onderzoek uitgevoerd met daaraan verbonden aanbevelingen die tot de productieverhoging kunnen leiden.

Dit rapport bestaat, evenals het onderzoek uit een aantal fases, elke bij elk onderzoeksgebied worden doorlopen. Het gaat hierbij om de onderzoeksfase, analysefase en de aanbevelingsfase. De nderzoeksgebieden zijn het reparatieproces, magazijn en kostendrijvers productieproces.

De gebruikte onderzoeksmethoden zijn deskresearch, fieldresearch. waarnemingen en interview. Per onderzoeksgebied is eerst de huidige situatie in kaart gebracht, vervolgens een theoretisch kader opgesteld en hierna gekeken hoe het anders en beter kan. Aan de hand van de analyse zijn er aanbevelingen gedaan om ten eerste de kostendrijvers inzichtelijk te maken en in de tweede plaats de
efficiency te verhogen.

De resultaten uit het onderzoek waren zeer groot in aantal en zeer divers. Hieruit zijn aanbevelingen gedaan, waar Hala B.V. op dit moment de meeste baat bij heeft. In dit geval zijn dit hele praktische en snel in te voeren aanbevelingen. Andere punten aangedragen in dit onderzoeksverslag zijn voor de toekomst. De aanbevelingen vragen geen investering van Hala B.V.

De aanbevelingen per onderzoeksgebied:

Reparaties:
- Het vastleggen van informatie over de uitgevoerde reparaties en dit dan gebruiken voor optimalisering productieproces
- Een standaardprijs voor reparaties gaan hanteren, want het is een service welke weinig andere bedrijven leveren en het is dus niet nodig om hier verlies over te gaan draaien
Magazijn:
- Houd de indeling intact, doorrniddel van periodieke opschoning van de stellingen aan de hand van de afzetcijfers en assortimentswijzigingen
- Maak ruimte in het magazijn door ruimtenemers en andere spullen dan voorraad gereed product weg te werken.
Kostendrijvers productieproces:
- Check alle gegevens qua inkoopkosten en bewerkingstijden na en leg deze vast in stuklijsten, evenals het meten en vastleggen van de andere activiteiten ( o.a.verpakkingstijd, intern transport)
- Implementeer de benoemde activiteiten of in de stukslijst of als toevoeging bovenop de kostprijs, zodat in beide gevallen deze activiteiten terugkomen in de kostprijs. - Gebruik de nieuwe kostprijsmethode als (hulp)rniddd bij het bepalen van de prijs van het product, evenals het optimaliseren van de verschillende activiteiten en daarmee een efficiënter productieproces
- De resultaten van het uitgevoerde onderzoek gebruiken als kapstok.

Aan deze aanbevelingen is tijdens het onderzoek ook al gewerkt, waardoor snelle invoering mogelijk is. Een aantal hulpmiddelen is er beschikbaar: een standaardprijs voor reparaties, plan magazijnindeling en een kostprijsbepalingstool.

De aanbevelingen zijn de uiteindelijke resultaten van het gedane onderzoek en beantwoorden de vraag welke gesteld is in de vorm van de probleemstdling. Kostendrijvers zijn toegewezen en inzichtelijk gemaakt en waar mogelijk is het eficiencyvraagstuk aangepakt. Hala B.V. kan met de resultaten zeer praktisch aan de slag om het bedrijf naar een hoger niveau te brengen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingTechnische Bedrijfskunde
AfdelingEngineering en Design
PartnersHala
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk