De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Je ogen de kost : lichamelijk onderzoek bij schizofrenie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Je ogen de kost : lichamelijk onderzoek bij schizofrenie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische stoornis. Patiënten met schizofrenie worden in hun dagelijks functioneren belemmerd door de beperkingen die deze stoornis met zich meebrengt. Daarbij kan gedacht worden aan wanen en hallucinaties maar evengoed aan het gebrek aan initiatief en de lusteloosheid. De psychiatrische behandeling is erop gericht de symptomen van de stoornis zoveel mogelijk te bestrijden en de beperkingen zo min mogelijk belastend te laten zijn.

De medicamenteuze behandeling is hierbij van essentieel belang. Antipsychotische medicatie wordt al decennia lang voorgeschreven. Klassieke antipsychotica werden aanvankelijk in erg hoge doseringen voorgeschreven. Dat ging gepaard met ernstige bijwerkingen zoals ernstige bewegingsstoornissen. Met de introductie van atypische antipsychotica waren de verwachtingen hooggespannen. Bewegingsstoornissen treden niet op. Het enthousiasme werd enigszins getemperd toen bleek dat deze middelen een andere hinderlijke en zelfs gevaarlijke bijwerking hebben; metabole ontregeling met diabetes mellitus en hart- en vaatziekten als gevolg. De levensverwachting van patiënten met schizofrenie is onder andere daardoor significant lager. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot bewustwording dat er gerichte aandacht nodig is voor het screenen en monitoren van deze doelgroep op het optreden van metabool syndroom.

Een deel van de patiënten met schizofrenie is geneigd zichzelf te verwaarlozen waar het gaat om persoonlijke hygiëne, gezonde voeding en hun lichamelijke gezondheid in het algemeen. Ook is er sprake van bovengemiddeld middelengebruik met alle gezondheidsrisico´s van dien. Niet alle patiënten met schizofrenie weten de weg naar de huisarts of specialist te vinden. Een somatische screening gericht op metabole stoornissen is dan ook niet genoeg. Er zal binnen de behandeling bij de GGz bij iedere patiënt met schizofrenie een afweging gemaakt moeten worden in hoeverre er sprake is van adequate zelfzorg op dit vlak. Afhankelijk van de bevindingen zal lichamelijk onderzoek gericht moeten worden aangeboden; geïntegreerd in de somatische screening, als onderdeel van behandeling of op basis van consultatie. Ook kan de patiënt anderszins ondersteund worden om gebruik te kunnen maken van de reguliere somatische zorg. Flexibiliteit en laagdrempeligheid zijn daarbij van groot belang.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingVerpleegkundige Studies
Jaar2009
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk