De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Woningcorporaties en GIS: een onderzoek naar de mogelijkheden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Woningcorporaties en GIS: een onderzoek naar de mogelijkheden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gedurende de afstudeerstage bij NedGraphics CAD/GIS is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de inzet van geo-informatie en GIS bij woningcorporaties. Verder is er onderzoek gedaan naar de gewenste functionaliteit voor een dergelijk Geografisch Informatie systeem. Daar op volgend is er een technische beschrijving gegeven van het te realiseren systeem. De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats wil dit rapport inzicht geven in de markt van woningcorporaties wat betreft de inzet van geo-informatie. In de tweede plaats wil dit rapport een aanzet geven voor het technisch realiseren van een GIS systeem voor woningcorporaties.

Ter voorbereiding op het onderzoek is er een bureaustudie uitgevoerd waarin de woningcorporatiesector onder de loep is genomen. Met deze bureaustudie als basis is er vervolgens contact gezocht met medewerkers van woningcorporaties. Het ging daarbij om een telefonische enquête onder 50 woningcorporaties waarin met een aantal korte vragen een beeld geschetst kon worden van de situatie op het gebied van de inzet van geo-informatie. Daarnaast zijn er bezoeken afgelegd bij twee woningcorporaties en de branchevereniging van woningcorporaties. Aan de hand van interviews is op deze wijze een helderder beeld verkregen van de sector en de inzet van geo-informatie. Vervolgens is er in samenwerking met Itris BV een ontwerp gemaakt voor een prototype GIS. Het ging er dan vooral om de gewenste functionaliteit te beschrijven en om zo goed mogelijk gebruik te maken van de technische mogelijkheden.

De bureaustudie heeft geresulteerd in kennis van de woningcorporatiesector op basis waarvan de onderzoeksfase uitgevoerd kon worden. De onderzoeksfase heeft inzicht gegeven in wat woningcorporaties momenteel doen met geo-informatie en wat hun behoeftes zijn op dat gebied. Deze onderzoeksfase kon vervolgens dienen als basis voor het afbakenen van de functionaliteit van het betreffende prototype GIS. Vervolgens heeft dit geresulteerd in een technische beschrijving van het te bouwen prototype GIS en het ontwikkelpad wat daarmee gemoeid is.

Geconcludeerd kan worden dat er zeker mogelijkheden bestaan om geo-informatie in te zetten bij woningcorporaties. De werkzaamheden van woningcorporaties en de verzelfstandiging van de woningcorporatiesector bieden kansen om geo-informatie ter ondersteuning te gebruiken. Er bestaan grote verschillen tussen woningcorporaties wat betreft de inzet van geo-informatie. Er is geen duidelijk patroon te ontdekken in deze verschillen. Uit het onderzoek dat uitgevoerd is tijdens de afstudeerstage blijkt dat de inzet van geo-informatie bij woningcorporaties nog wel in de kinderschoenen staat.

Er is niet direct een GIS systeem te bedenken dat voor elke woningcorporatie van toegevoegde waarde is. De basis functionaliteiten die een GIS systeem echter moet bevatten bestaan enerzijds uit functionaliteiten ter ondersteuning van werkzaamheden binnen de woningcorporatie en anderzijds uit functionaliteiten ter ondersteuning van een betere dienstverlening richting de klant.

De technische realisatie van een GIS systeem brengt een ontwikkelpad met zich mee. Uiteindelijk zal er een gebruiksvriendelijke flexibele toepassing aangeboden moeten worden op basis van een plug-in. Daarnaast dienen kosten & baten in het oog gehouden te worden.

Verder onderzoek is nodig om een beter beeld te krijgen van de woningcorporatiesector en de richting waarin die zich ontwikkeld. De resultaten van dit verdere onderzoek zullen vertaald moeten worden naar een nog betere toepassing voor woningcorporaties. In het oog gehouden dient te worden dat de doelgroep geen specialist is op het gebied van geo-informatie en dat de aangeboden toepassing als hulpmiddel moet dienen bij de werkzaamheden van woningcorporaties. Gezien de kosten & baten is het niet wenselijk om een systeem aan te bieden wat veel implementatietijd, onderhoud en investering in kennis met zich meebrengt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingGeodesie
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk