De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toepassing van een Reliability Centered Design

HET ONTWERP VAN EEN MODIFICATIE VAN HET GLYCOLSYSTEEM VAN GASBEHANDELINGSLOCATIE ANJUM

Rechten:

Toepassing van een Reliability Centered Design

HET ONTWERP VAN EEN MODIFICATIE VAN HET GLYCOLSYSTEEM VAN GASBEHANDELINGSLOCATIE ANJUM

Rechten:

Samenvatting

De Nederlandse Aardolie Maatschappij behandelt gewonnen gas op locatie Anjum.
Op deze gasbehandelingslocatie wordt het gas afkomstig uit de gasputten Lauwersoog en
Moddergat tot zeer lage temperaturen gekoeld, zodat bepaalde kwaliteitsspecificaties van het
gas worden behaald. Om te voorkomen dat de installaties tijdens het koelen niet bevriezen en
om vloeistoffen uit het gas te scheiden, wordt het gas geïnjecteerd met glycol.
Het specifieke gedeelte van dit afstudeeronderzoek zal gaan over het kringproces van
glycoltransport in dit systeem. De aanleiding van dit afstudeeronderzoek zijn de problemen die
geconstateerd zijn met de mag-drive centrifugaalpompen. Deze pompen hebben niet de
beoogde prestaties in het glycolsysteem. Tussen 2015 en 2018 zijn de pompen al enkele keren
stilgevallen. Het stilvallen van deze pompen leidt tot het stilzetten van de gehele productie van
gas voor de locatie met hoge onderhoudskosten en gemiste inkomsten tot gevolg.
De hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek luidt als volgt:
“Welke modificatie elimineert de gevonden grondoorzaak van falen en verhoogd de
betrouwbaarheid van het gehele glycolsysteem van Anjum?”
Het vinden van een antwoord op de hoofdvraag is uitgevoerd middels de onderzoeksmethode
“Root Cause Analysis”, volgens de (NEN-EN-IEC 62740, 2015). Dit onderzoek heeft geleid tot
het vinden van vier faalmechanismes van de boosterpompen, namelijk:
“De glijlagers in de magneetkoppeling zijn gefaald als gevolg van cavitatie-vibraties en een gebrek
aan smering.”
Verdampen van glycol in de magneetkoppeling veroorzaakt matige smering van glijlagers en
temperatuurverhogingen door hogere wrijvingsweerstanden als gevolg van:
1. Hoge temperatuur ingaande stroom van glycol in de pomp (dampspanning).
2. Lage zuigdruk NPSHa (dampspanning).
3. Eddy Currents en interne wrijving verhogen de vloeistoftemperatuur verder.
4. Verminderde vloeistof flow door pompdelen veroorzaakt door vervuiling.
Met behulp van methodisch ontwerpen volgens (Oskam, 2012) zijn eerst de hoofd- en
deelfuncties bepaald van het ontwerp, waarna er drie concepten zijn gecreëerd.
De eigenschappen van de concepten zijn vervolgens getoetst aan het pakket van eisen en
wensen met behulp van toets schema’s (Oskam, 2012, p. 196). Het concept met het hoogste
resultaat is concept 3; Geheel nieuwe pompopstelling met sealsyteem 53B.
Concept 3 is vervolgens, met de SIS-tool, gevalideerd op het gebied van kapitale investering en
beoogde risicoverlaging in de risicomatrix van Shell. Op basis van deze resultaten zou NAM
een project mogen starten om concept 3 te implementeren als modificatie in het glycolsysteem
van Anjum.
Om te valideren of NAM daadwerkelijk concept 3 toe zou gaan passen, is er in hoofdstuk 7.5
gevraagd om de resultaten en eigenschappen te reviewen. De positieve beoordeling heeft
geleid tot een “Go”, waarna concept 3 verder gespecificeerd kon worden in een technische
requisitie. Met dit document kan de NAM de modificatie aanschaffen bij een fabrikant.
Een requisitie bevat alle technische gegevens, richtlijnen en standaarden waar het product of
dienst aan moet voldoen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingWerktuigbouwkunde
AfdelingEngineering en Design
PartnerNederlandse Aardolie Maatschappij
Datum2019-10-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk