De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het Uniqcon contentdistributieplatform

Het ideale content platform

Rechten:

Het Uniqcon contentdistributieplatform

Het ideale content platform

Rechten:

Samenvatting

Door de explosieve groei van webshops en andere contentbehoevende partijen, is de vraag naar kant-en-klare content die op maat aangeboden wordt steeds groter geworden. Dit is gebleken uit het marktonderzoek dat bij aanvang van dit project is uitgevoerd. Bij de analyse van concurrerende contentdistributiepartijen kwam naar voren dat er nog veel ruimte is voor verbetering, daarom is de onderzoeksvraag opgesteld: "Hoe ziet het ideale contentdistributieplatform voor Uniqcon er uit?" Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is begonnen om het huidige aanbod op de markt te inventariseren: de met Uniqcon concurrerende contentdistributiepartijen. Hieruit is gebleken dat onder andere op de dekkingsgraad van het contentaanbod en de grootte van de afbeeldingen veel verbeteringen mogelijk zijn. Deze punten kwamen ook naar voren uit interviews met mogelijke eindgebruikers. Zij geven ook aan dat de prijs/kwaliteit verhouding van de aangeboden content goed moet zijn. De punten die uit de verschillende analyses en interviews naar voren zijn gekomen, zijn met behulp van de MoSCoW-methode geprioriteerd. De 'must-haves' en de 'should haves' vormden samen de basis van het functioneel ontwerp van het Uniqcon platform. Waar mogelijk zijn ook de 'could haves' opgenomen. Het functioneel ontwerp beschrijft verder de uiteindelijk vorm die de applicatie aan zal nemen. Om de beschrijvingen van de functionaliteiten in beeld te brengen, zijn er acht 'mock-ups' en een grafisch ontwerp gemaakt. Aanvullend is er ook een databaseontwerp gemaakt voor de 'achterkant' van het platform. Dit functionele ontwerp en het databaseontwerp zijn geïmplementeerd in de vorm van een PHP/MySQL-platform. In het implementatietraject zijn verschillende iteraties voorgekomen. Iedere iteratie sloot steeds beter aan op de gewenste functionaliteiten. Aan het einde van dit proces is er een gebruikerstest uitgevoerd, om te valideren of het product aansluit bij de wensen en kennis van potentiële eindgebruikers. Uit deze tests zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen, en geen 'showstoppers'. Na het implementeren van enkele van deze verbeterpunten is het ontwikkelproces afgesloten. Het resultaat is het Uniqcon contentdistributieplatform. Dit platform is 'ideaal' te noemen in die zin dat het veel beter aansluit op de wensen van potentiële eindgebruikers dan de bestaande vormen van contentdistributie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingDigitale Communicatie
AfdelingCommunicatie
Partnerswww.uniqcon.nl
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk