De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De implementatie van sociale media in organisaties

Rechten:

De implementatie van sociale media in organisaties

Rechten:

Samenvatting

Als gevolg van de ontwikkeling die Social Media in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, zijn steeds meer Nederlandse organisaties gebruik gaan maken van Social Media. Hierdoor is onder adviseurs van Bijl PR behoefte ontstaan aan kennis en inzichten over de wijze waarop organisaties die reeds gebruik maken van Social Media te werk zijn gegaan. Bijl PR heeft mij opdracht gegeven om op deze kennisbehoefte in te spelen. Dit adviesrapport is vervolgens tot stand gekomen op basis van interviews, literatuurstudie en gesprekken met adviseurs van Bijl PR. Uit de gesprekken met adviseurs kwam naar voren dat de interne vraag met name gericht is op het gebruik van Social Media in de beginfase. Men is geïnteresseerd in de aanleiding en uitvoering van de beginfase. Welke rol de verschillende afdelingen hierbij spelen? Welke advieskansen biedt de samenwerking tussen afdelingen en op welke wijze kunnen resultaten worden gemeten? Ik heb geconstateerd dat Social Media in de praktijk in veel gevallen nog niet op een organisatiebrede wijze wordt uitgevoerd. De oorzaak hiervan is dat de motivatie voor het gebruik van Social Media, in de veel gevallen binnen afzonderlijke afdeling(en) ontstaat. Dit heeft tot gevolg dat afdelingen los van elkaar met Social Media gaan werken. Voor effectief gebruik van Social Media is samenwerking tussen afdelingen van essentieel belang. Daarom is het wenselijk dat afdelingen al tijdens de beginfase samenwerken, zodat de uitvoering van Social Media als geïntegreerd werkproces tussen afdelingen zich al in deze periode kan ontwikkelen. In het verloop van de beginfase van Social Media zijn vier fasen te onderscheiden. Dit zijn achtereenvolgens de Luisterfase, Pilotfase, Leerfase en Implementatiefase. Wanneer in deze fasen één persoon binnen de organisatie de regie voert die vooraf gezamenlijk is afgesproken, dan kan er gewerkt worden aan de ontwikkeling van een organisatiebreed gedragen beleid. Om de effecten van Social Media te kunnen meten, moet vanaf de beginfase gewerkt worden aan de ontwikkeling van een meetmethodiek. In de beginfase zal deze methodiek nog regelmatig aangepast moeten worden. Ook hierbij is de samenwerking tussen afdelingen van belang. Centrale aspecten in dit advies zijn de centrale regie en samenwerking tussen afdelingen tijdens de ontwikkeling van Social Media. Bijl PR kan op dit organisatiebrede proces inspelen door als meedenkend partner te participeren in de ontwikkeling van gemeenschappelijke vertrekpunten en het opstellen van beleid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerBijl. Partners in Public Relations, Amsterdam
Datum2010-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk