De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nacalculatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Huidige situatie
Het is moeilijk om iemand uit te leggen dat bouwbedrijven weinig of geen nacalculatie uitvoeren. Waar dit voor een buitenstaander de normaalste zaak van de wereld lijkt, is dit in de bouwsector een lastige zaak. Tijdens mijn onderzoek ben ik geen bouwbedrijven tegengekomen die daadwerkelijk op detailniveau nacalculatie uitvoerden. Ook bij Koopmans wordt er nauwelijks nacalculatie uitgevoerd. Nacalculatie wordt in het algemeen niet als een essentieel onderdeel van het bouwproces gezien.

In de huidige situatie wordt er bij Koopmans tijdens de uitvoering van een project een kostenbewaking uitgevoerd door middel van BAAN software. Deze software wordt door veel medewerkers als omslachtig ervaren. Dit heeft ervoor gezorgd dat werkvoorbereiders en projectleiders ook kostenbewaking uitvoeren in een Excel sheet.

Onderzoek
Door middel van interviews met verschillende bouwbedrijven en andere instanties heb ik onderzoek gedaan naar de uitvoering van nacalculatie in de bouwsector. Uit de interviews heb ik een goed beeld gekregen van de invulling die deze bedrijven aan kostenbewaking en nacalculatie geven. Ook binnen Koopmans heb ik veel interviews gehouden bij verschillende afdelingen. Hierdoor heb ik een beeld gekregen van de opvattingen die er ten opzichte van nacalculatie bestaan binnen Koopmans.

Om inzicht te krijgen in de verdeling van kosten binnen projecten, heb ik een aantal afgeronde projecten nader belicht aan de hand van de financiële BAAN-rapporten. Hierdoor heb ik een beeld gekregen waar afwijkingen, en waar relatief gezien de meeste risico’s liggen. Daarnaast heb ik onderzocht op welke niveaus nacalculatie zou kunnen worden uitgevoerd. Hierbij heb ik onderscheid gemaakt in elementenniveau, detailniveau en taakniveau.

Resultaten en conclusies
Uit het onderzoek is gebleken dat de grootste afwijkingen en risico’s veroorzaakt worden door posten waar Koopmans direct invloed op kan uitoefenen. Vergelijking tussen een aantal afgeronde projecten heeft aangetoond dat er bij Koopmans structureel negatieve afwijkingen in de posten uren, bouwplaatsinrichting en UTA-personeel voorkomen. Wanneer er een goede nacalculatie uitgevoerd was, had men al actie kunnen ondernemen, hetgeen nu niet het geval is.

Nacalculatie zal op taakniveau moeten worden uitgevoerd, mede omdat de betrouwbaarheid op dit niveau het hoogst is. Deze betrouwbaarheid wordt bereikt doordat er wordt bewaakt op codes die duidelijk omschreven zijn. De uren worden bewaakt op een code die gekoppeld is aan de werkzaamheden die door dezelfde ploeg/werknemer wordt uitgevoerd. Het gebruikte materiaal, materieel e.d. wordt bewaakt op de verschillende codes waarbij er enkel onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende soorten. De codes waarop de uren bewaakt en geboekt gaan worden, moeten in een startgesprek worden vastgesteld. Tijdens een evaluatie dient men het project aan de hand van de resultaten uit het nacalculatieprogramma te evalueren. Bijzonderheden en verklaringen voor afwijkingen kunnen dan bij de nacalculatiegegevens aangegeven worden.

Tijdens het onderzoek heb ik een opzet gemaakt van een nacalculatieprogramma. Dit programma moet een belangrijke spil zijn voor het uitvoeren van nacalculatie. Het is tevens een handvat om een project te evalueren. In het programma zit ook de kostenbewaking verwerkt die uitgevoerd wordt tijdens de uitvoering van een project. De nacalculatiegegevens worden grotendeels gehaald uit de kostenbewaking van een project. Door de koppeling van nacalculatie aan de kostenbewaking in een programma, blijft de extra tijdsbesteding aan nacalculatie beperkt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersKoopmans Bouw
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk