De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geen tijd is geld?: eindverslag : opgehoogd staat netjes. Constructieduur-en kostenvergelijking alternatieve ophoogmethoden voor een autosnelweg op slappe ondergrond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geen tijd is geld?: eindverslag : opgehoogd staat netjes. Constructieduur-en kostenvergelijking alternatieve ophoogmethoden voor een autosnelweg op slappe ondergrond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een bekend probleem in Nederland is het verzakken van autowegen als gevolg van een slappe ondergrond. Noord- en West-Nederland kent een bodemopbouw die voornamelijk gekenmerkt wordt door veen en klei. Om dit tegen te gaan wordt van oudsher bij de constructie een terp van zand aangelegd met een hoogte die groter is dan de ontwerphoogte. Deze terp zakt weg in het slappe lagenpakket met een steeds langzamer wordende zetting. Na een aantal jaren blijkt dat de zetting zodanig is afgenomen dat de weg aangelegd kan gaan worden zonder dat er veel problemen zullen ontstaan door de restzetting. Dit kon in sommige gevallen wel meer dan tien jaar duren! Om deze zogenaamde wachttijd te verkorten worden twee maatregelen toegepast; tijdelijke extra overhoogte en verticale drainage. Het toepassen van een tijdelijke extra overhoogte en dus extra belasting zorgt dat de eindzetting eerder bereikt wordt en het toepassen van verticale drainage zorgt voor verkorting van de hydrodynamische periode. Beiden zorgen dat er eerder aan de restzettingseis voldaan wordt en verkorten daarmee de wachttijd. Echter, zelfs met gebruikmaking van deze beide middelen bedraagt de wachttijd dikwijls meer dan twee jaar. Dergelijke wachttijden voldoen in de hedendaagse economie en politiek niet meer. Het afgelopen decennium is dan ook veel onderzoek geweest naar de mogelijkheden de constructieduur verder te verkorten. In heel Europa zijn tientallen alternatieve ophoogmethoden ontwikkeld door verschillende ingenieursbureaus en aannemers. Van grondstabilisatie tot consolidatieversnellers en zelfs onderheien van de wegophoging, elke methode heeft zijn voor- en nadelen en zijn kostenplaatje. Als onafhankelijk adviesbureau heerste er bij Fugro Ingenieursbureau B.V. behoefte naar de vergroting van het inzicht in de verhouding tussen de verkorting van de constructieduur en de kosten van de diverse methoden. In dit afstudeeronderzoek wordt een aantal methoden onder de loep genomen. Een vijftal methoden met de conventionele methode als referentie wordt gedimensioneerd op een zelfde wegophoging en op een zelfde ondergrond. Door vervolgens per methode de constructieduur te bepalen en een kostenraming op te stellen wordt inzicht verkregen in de verhouding tussen de constructieduur en de kosten van dit vijftal methoden ten opzichte van de conventionele methode.
De onderzochte methoden zijn:
• Ophoging van lichtgewicht materialen: E.P.S. en schuimbeton
• Consolidatieversnelling door BeauDrain-onderdrukconsolidatie
• Ophoging op Geotextiel Ommantelde Zandkolommen (G.O.Z.): Möbiuspalen
• Ophoging op een Granulaatmatras op Palen (G.M.O.P.): Spijkerbed
• Ophoging op een AuGeo-palensysteem
In het eindverslag is een overzicht weergegeven van hoe de methoden zich qua constructieduur en prijs verhouden tot de conventionele methode.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersFugro Ingenieursbureau
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk