De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer dan alleen acne vulgaris

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meer dan alleen acne vulgaris

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Acne vulgaris is een ziektebeeld wat wereldwijd voorkomt. De doelgroep van dit onderzoeksrapport
zijn adolescenten, omdat zij te maken krijgen met acne vulgaris.
Het doel van dit rapport is om de kennis te vergroten over meetinstrumenten, die gebruikt kunnen
worden bij psychosociale gevolgen van acne vulgaris en om collegae huidtherapeuten te informeren
over dit onderwerp.
Vraagstelling
Welke bruikbare meetinstrumenten zijn er, die de huidtherapeut in de praktijk kan toepassen, voor het
meten van psychosociale gevolgen van acne vulgaris bij adolescenten?
Er zijn een tweetal subvragen geformuleerd om antwoord te kunnen krijgen op de vraagstelling.
1. Wat zijn de psychosociale gevolgen van acne vulgaris bij adolescenten?
2. Welke meetinstrumenten kan de huidtherapeut gebruiken bij psychosociale gevolgen van acne
vulgaris?
Hierdoor krijgt een huidtherapeut meer inzicht in de psychosociale gevolgen van acne vulgaris en hoe
zij daarin kan ondersteunen. Voor de uitvoering zijn de volgende databanken gebruikt: Pudmed,
Cochrane, Scholar.google, NHS Evidence, Lucas, DocOnline, PLoSjournal en Cinahl.
Er zijn verschillende meetinstrumenten om de kwaliteit van leven (KvL) te bepalen van de patiënt.
Vragenlijsten kunnen algemeen zijn, maar ook specifiek gericht op dermatologische
huidaandoeningen. De vragenlijsten die hier worden beschreven zijn Skindex-29, de SF-36, Cardiff
Acne Disability Index (CADI) en de Dermatology Life Quality Index (DLQI).
De bruikbare meetinstrumenten voor de huidtherapeutische praktijk zijn Skindex-29 en DLQI. Tijdens
het anamnesegesprek kan al geïnformeerd worden naar de invloed van acne vulgaris op het dagelijks
leven van de patiënt. De huidtherapeut kan er dan al achterkomen of de patiënt last ondervindt van
acne vulgaris.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHuidtherapie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk