De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Continuïteit van zorg bij ziekenhuisopname van intramuraal wonende verstandelijk gehandicapte cliënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Continuïteit van zorg bij ziekenhuisopname van intramuraal wonende verstandelijk gehandicapte cliënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraagstelling die heeft geleid tot deze Best Practice luid:
Wat is de meest wenselijke praktijkvoering gericht op de continuïteit van zorg voor cliënten die wonen in de intramurale locatie Sintmaheerdt en tijdelijk worden opgenomen in een andere instelling?

Het doel van deze Best Practice is het invoeren van de best mogelijke praktijkvoering voor cliënten van Stichting “De Zijlen”, locatie Sintmaheerdt, die opgenomen worden in een ziekenhuis.

Opname in een ziekenhuis heeft een grote impact op de cliënt met een verstandelijke beperking. Als er tijdens die opname ook nog van alles fout gaat, ondanks de beste bedoelingen van alle bij de opname betrokken medewerkers is de invloed van een ziekenhuisopname op een cliënt nog groter en niet zelden heeft die opname dan ook nog blijvende onnodige schadelijke gevolgen.

Middels de literatuurstudie is getracht een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de bestaande informatie over communicatie rond cliënten met een verstandelijke beperking of handicap. Over de invloed van overdracht op de zorg is de laatste jaren veel geschreven, vooral door de discussies die landelijk gevoerd zijn over de benodigde competenties van medewerkers om cliënten met een verstandelijke beperking te begeleiden en te verzorgen.
Door het medisch model los te laten en te begeleiden vanuit het ondersteuningsmodel is veel medische kennis verloren gegaan, de nadruk kwam meer op het agogische deel te liggen.

De uitkomsten uit de vragenlijsten, verspreid onder medewerkers van “De Zijlen”, lieten zien dat de medewerkers ook vinden dat er teveel fout gaat. Ze zien de oplossing in het beter garanderen van de communicatie en coördinatie van de zorg.

Opvallend kan genoemd worden het verschil tussen de uitkomsten van het literatuuronderzoek en de uitkomsten van de vragenlijsten op gebied van de zorginhoud. De literatuur spreekt veelvuldig van handicap gerelateerde gezondheidsproblemen en de invloed ervan op de cliënt en de uiting van diens gezondheidsproblemen. Ook wordt erg de nadruk gelegd op het verschil in behandeling van cliënten met een verstandelijke handicap door de aanwezigheid van syndromen, andere reacties op medicatie en het moeilijk kunnen inschatten van de manier van uiten van de cliënten. Medewerkers van “De Zijlen” noemen niets over deze zorginhoudelijke onderwerpen.

Om de communicatie en coördinatie te verbeteren is een overdrachtsformulier ontwikkeld en is een checklist opgesteld om een ziekenhuisopname op een zo goed mogelijke wijze te begeleiden.

Aan de hand van een innovatie analyse (van Linge, 1998) is onderzocht welke strategie het best past bij deze innovatie en organisatie.
Om alle betrokkenen mee te laten denken en om vanuit het proces de innovatie te voeden is hierbij gekozen voor het model van Langley (1996).

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingVerpleegkundige Studies
AfstudeerorganisatieStichting “De Zijlen”, locatie Sintmaheerdt
Datum2006-08-13
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk