De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transformatiewoningen aan de Voorstraat 28-34 te Woudenberg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Transformatiewoningen aan de Voorstraat 28-34 te Woudenberg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De twee eigenaren van vier percelen aan de Voorstraat 28-34 te Woudenberg hebben een negatieve
toekomstvisie op hun winkelpanden. De kans dat huurders voor de panden worden gevonden is klein en er
zijn geen opvolgers voor de bedrijven gevonden. Bij de afstudeerders lag de taak om een nieuwe invulling
voor deze percelen te ontwikkelen. Hierbij hoort de onderstaande onderzoeksvraag:

Op welke wijze kan een appartementencomplex voor senioren aan de Voorstraat 28-34 te Woudenberg
architectonisch en bouwkundig worden uitgewerkt, dat door middel van kleine ingrepen binnen 10 tot 15
werkdagen getransformeerd kan worden naar een appartementencomplex met starterswoningen?

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de projectlocatie positieve eigenschappen bevat die het haalbaar maken
om een appartementencomplex te realiseren. Het marktonderzoek wijst uit dat in Woudenberg de vraag naar
appartementen voor vitale ouderen en starters het grootst is. Om aan deze vraag tegemoet te komen, wordt
een appartementencomplex met seniorenwoningen van 90m2 ontworpen dat getransformeerd kan worden
naar een appartementencomplex met starterswoningen van 60m2.

Aan hand van verschillende eisen zijn zeven structuurontwerpen gemaakt en na deze te hebben vergeleken,
bleken structuurontwerp 3 en 6 de meest gunstige eigenschappen te bevatten. Vervolgens is schetsontwerp 1
op basis van structuurontwerp 3 gemaakt en aan hand van structuurontwerp 6 is schetsontwerp 2 verder
uitgewerkt. Voor deze schetsontwerpen zijn plattegronden en gevelaanzichten gemaakt. In overleg met de
gemeente, de opdrachtgever en de bedrijfsbegeleider is schetsontwerp 1 als meest geschikt bevonden en dit
ontwerp is verder uitgewerkt tot een voorontwerp.

In dit ontwerp moeten transformatiewoningen worden ingepast. Transformatiewoningen zijn woningen
waarvan de doelgroep snel en efficiënt gewijzigd kan worden. Onderzoeken naar flexibel bouwen en
transformaties van gebouwen zijn gebruikt om deze transformatiewoningen te ontwerpen. De belangrijkste
aandachtspunten bij het ontwerpen van een transformatiewoning zijn: een efficiënte ruimte-indeling zowel
voor als na de transformatie, voldoende daglichttoetreding in de verblijfsruimtes, natte ruimtes dienen zo
dicht mogelijk bij een leidingschacht gesitueerd te zijn, het aantal onderdelen die gewijzigd moeten worden
beperken en de betreffende onderdelen moeten snel gewijzigd kunnen worden.

Nadat de bouwconstructie, de bouwfysische eigenschappen en de toe te passen materialen waren bepaald, is
het voorontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om het gehele appartementencomplex binnen 15 werkdagen te
transformeren. Het zou efficiënter voor de (onder)aannemers zijn om24 dagen over de transformatie te doen.

Uit onderzoek blijkt dat 12,3% meer geïnvesteerd moet worden om de inbouw van twee
seniorenappartementen transformeerbaar te kunnen maken. Over het gehele appartementencomplex
genomen moet 5% extra geïnvesteerd worden om 18 seniorenwoningen te kunnen transformeren naar 27
starterswoningen. Een transformatie van twee seniorenwoningen naar drie starterswoningen kost ruim 16
duizend euro, terwijl dezelfde verbouwing bij standaard appartementen ruim 50 duizend euro zou kosten.

Uiteindelijk wordt door de afstudeerders afgeraden om transformatiewoningen te integreren in het
appartementencomplex aan de Voorstraat te Woudenberg. Dit heeft voornamelijk met het financiële aspect
te maken. Transformatiewoningen zijn aantrekkelijk op locaties waar veel vraag is naar woningen, waar veel
schommelingen in de markt optreden en waar een relatief hoge huurprijs gevraagd kan worden. Hierbij valt
te denken aan grotere steden. Ook voor partijen de het beheer van een gebouw voor hun rekening nemen,
kunnen transformatiewoningen interessant zijn. Bij deze casus is echter geen sprake van de zojuist geschetste
situaties.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersWoudenburcht Vastgoed en Ontwikkeling
Datum2014-06-03
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk