De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Restauratieve vlijt voor studenten appetijt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Restauratieve vlijt voor studenten appetijt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"...het hoger onderwijs is voor het bereiken van de instellingsdoelstellingen - waaronder ook tevredenheid van studenten - steeds meer afhankelijk van de aanwezigheid van functies in de nabijheid van het onderwijsgebouw, zoals hippe koffiebars" (Heijer, Vries & Raas, 2006, p.4).

Het hele onderwijs is in beweging om de onderwijssynergie te vergroten. Het vastgoed van de hoger onderwijsinstellingen wordt hierbij ingericht om ontmoeting voor kennisoverdracht plaats te laten vinden. Door Heijer, Vries & Raas (2006) wordt aangegeven dat restauratieve voorzieningen hierbij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Als wordt gekeken naar het bedrijfsvastgoed is op te merken dat zich daar gelijkwaardige veranderingen voordoen. Het bedrijfsvastgoed is niet meer de enige en vaak ook niet meer de primaire werkplek van de medewerkers. Medewerkers komen op het bedrijf om ideeën te bespreken, afspraken te maken of kennis uit te wisselen. Hierbij is ook steeds meer te zien dat deze kennisuitwisseling binnen restauratieve voorzieningen plaatsvindt.

Ook de Hogeschool Utrecht wil de onderwijssynergie vergroten, zij wil dit doen door haar huisvesting van de binnenstad van Utrecht te vestigen op de campus De Uithof. Hierbij is beleid neergelegd dat de voorzieningen campus-breed gedeeld gaan worden. Hierbij ontbreekt bij de Hogeschool Utrecht het inzicht welke restauratieve voorzieningen op de campus benodigd zijn en welke locatie op de campus het meest geschikt is om de studenttevredenheid te vergroten.

Dit onderzoek geeft inzicht welke restauratieve voorzieningen op de campus van een hoger onderwijsinstelling benodigd zijn om de studenttevredenheid te vergroten en welke locatie op de campus daarvoor het meest geschikt is. Studenten geven aan het belangrijk te vinden dat er diverse restauratieve voorzieningen op de campus van een hoger onderwijsinstelling worden gefaciliteerd. Ook worden enkele verbeterpunten van de restauratieve voorzieningen aangegeven waardoor de studenttevredenheid zal toenemen. Ook is onderzocht of de studenten de restauratieve voorzieningen wel als ontmoetingsplek zien. Hieruit is op te maken dat studenten het belangrijk vinden dat zij andere studenten kunnen ontmoeten binnen restauratieve voorzieningen, maar dat het onbelangrijk wordt gevonden dat studenten hun docenten binnen de restauratieve voorzieningen kunnen ontmoeten.

Dit onderzoek is verricht om inzicht te geven welke restauratieve voorzieningen op de campus van een hoger onderwijsinstelling benodigd zijn om de studenttevredenheid te vergroten en welke locatie daarvoor het meest geschikt is. In het voorliggend document zijn de methoden, opbouw, resultaten en conclusies van dit onderzoek beschreven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk