De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het rapport over de situatie in Nederland op het gebied van jeugd, zwerfjongeren en
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het rapport beschrijft risicofactoren voor kinderen en
jongeren in relatie tot sociale uitsluiting en dak- en thuisloosheid. Dit rapport is het eerste onderdeel
van het internationaal vergelijkend onderzoek ‘Combating Youth Homelessness’. MOVISIE voert dit
driejarig onderzoek uit in opdracht van de Europese Unie. De samenwerkingspartners zijn drie
universiteiten in: Engeland, Tsjechië en Portugal.
De doelstellingen van ‘Combating Youth Homelessness’ luiden als volgt:
1. Het verkrijgen van inzicht in de levensloop van verschillende subgroepen zwerfjongeren in
verschillende nationale contexten;
2. Het ontwikkelen van concepten op het gebied van risicofactoren en sociale uitsluiting in relatie tot
de ervaring van zwerfjongeren zelf en de mogelijkheden voor re-integratie;
3. Het testen hoe verschillende methodieken bijdragen aan het re-integratieproces van jongeren in de
samenleving;
4. Het onderzoeken van de relatie tussen jongeren, betrokken volwassenen, casemanagers,
jongerenmentoren en familieleden ten opzichte van de opbrengst van de hulpverlening in de vier
landen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Sociale Innovatie
Jaar2009
TypeRapport
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk