De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Haalbaarheidsstudie van functiewijziging IBM-torentje te Uithoorn: technische en financiële mogelijkheden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Haalbaarheidsstudie van functiewijziging IBM-torentje te Uithoorn: technische en financiële mogelijkheden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het bestaande IBM-torentje heeft een kantoorfunctie en maakt onderdeel uit van het voormalige IBM-terrein te Uithoorn. UBA gaat samen met Woongroep Holland woningen ontwikkelen op het voormalige IBM-terrein. Het plan is om het huidige IBM-torentje een functiewijziging te geven in de vorm van woningbouw, zodat het torentje behouden kan blijven en ingepast kan worden in de nieuwe wijk: Park Krayenhoff.

De doelstelling van deze scriptie is duidelijkheid te geven over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de functiewijziging van het IBM-torentje, aangezien er bij een dergelijke functiewijziging veel technische en financiële vraagstukken naar boven komen.

Als eerste is er in deze scriptie onderzocht hoe de functiewijziging van het IBM-torentje getoetst dient te worden op de huidige regelgeving. Het blijkt dat de verplichte en vrijwillige wijzigingen in beginsel dienen te voldoen aan de eisen van het bouwbesluit voor nieuwbouw, maar dat er verschillende mogelijkheden voor ontheffingen zijn.

Door de functiewijzing vervolgens te toetsen aan de regelgeving blijkt dat er verschillende technische knelpunten zijn. Zo is het bijvoorbeeld erg moeilijk om op een veilige manier te vluchten, zonder dat het IBM-torentje teveel aangepast dient te worden. Het in orde maken van het trappenhuis en de lift is ook een groot knelpunt. Dit komt voornamelijk doordat deze onderdelen erg afhankelijk zijn van de bestaande hoofddraagconstructie van het torentje. Daarnaast zorgen de brandwerendheids eisen uit het bouwbesluit voor enige knelpunten. Bovendien zijn er constructief en installatie technisch gezien knelpunten aanwezig.

Voor alle technische knelpunten die zich voordoen bij de functiewijziging van het IBM-torentje, zijn er mogelijkheden om deze op te lossen. Uit deze scriptie blijkt dat er regelmatig ontheffing aangevraagd kan worden om een knelpunt op te lossen, doordat er goede argumenten aanwezig zijn om ontheffingen aan te vragen is het reëel om ervan uit te gaan dat de ontheffingen ook verkregen worden. Een aantal knelpunten zou door ontheffingen op een relatief goedkope manier opgelost kunnen worden. Er kan niet altijd gebruik worden gemaakt van de mogelijke ontheffingen, aangezien de uitgangspositie is dat er luxe appartementen dienen te komen in het IBM-torentje. Een aantal oplossingen kan wel voldoen aan het bouwbesluit, maar niet aan de luxe eigenschappen van de woonfuncties in het IBM-torentje, een voorbeeld is de liftput in de parkeerkelder. Er zijn ook onderdelen van het IBM-torentje die vervangen dienen te worden voor de nieuwe situatie en die technisch gezien geen problemen geven, omdat deze onderdelen vaak in mindere mate afhankelijk zijn van de bestaande situatie, bijvoorbeeld de vliesgevel.

Door het onderzoeken van de technische mogelijkheden is er een goed beeld ontstaan van wat er behouden kan blijven en waar nieuwbouw noodzakelijk is. Hierdoor is het goed mogelijk om de totale kosten te bepalen van de functiewijziging. Deze totale kosten zijn onderverdeeld in: verwervingskosten, bouwkosten en bijkomende kosten. Om advies te kunnen geven over de financiële haalbaarheid is het ook nodig om de opbrengsten van het IBM-torentje te bepalen. Als de totale kosten worden vergeleken met de te verwachten opbrengsten van het IBM-torentje kan er geconcludeerd worden dat de functiewijziging financieel haalbaar is. Er wordt in deze scriptie aanbevolen om de functiewijziging van het IBM-torentje uit te voeren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersUBA
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk