De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De afdwingbaarheid van mediation in het arbeidsrecht. Een onderzoek naar de afdwingbaarheid van het mediationbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De afdwingbaarheid van mediation in het arbeidsrecht. Een onderzoek naar de afdwingbaarheid van het mediationbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hoofdstuk 1 Mediation
Mediation is een methode van conflictoplossing, waarbij een neutrale en onafhankelijke derde, de mediator, zich richt op het herstellen van de verstoorde communicatie tussen partijen en ze helpt te zoeken naar oplossingen die rekening houden met de belangen van alle betrokken.

Hoofdstuk 2 Het mediationbeding
Werkgever en werknemer kunnen ervoor kiezen om een mediationbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Het mediationbeding is een clausule in de overeenkomst waarmee werkgever en werknemer zich verplichten tot het aangaan van mediation bij een conflict.

Hoofdstuk 3 Toepassing van mediation en het mediationbeding in het arbeidsrecht
Mediation wordt met grote regelmaat toegepast bij arbeidsrechtelijke conflicten en is daar dan ook zeer geschikt voor. Het betreft hier vooral mediations verband houdend met verzuimgerelateerde arbeidszaken, situatieve arbeidsongeschiktheid genaamd. Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter wordt er van de werkgever en werknemer nog meer inspanning verwacht om te voorkomen dat er aanspraak wordt gemaakt op de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Inspanning bijvoorbeeld door het aangaan van een mediation bij een arbeidsconflict. Daarnaast gaat exit-mediation een steeds grote rol spelen bij arbeidsrechtelijke conflicten. Bij exit-mediation staat van te voren vast dat de relatie beëindigt zal worden en de voorwaarden waaronder deze beëindigd wordt worden dan besproken.

Hoofdstuk 4 De geldigheid van het mediationbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst
Het mediationbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst is onderhevig aan de wet, en dan in het specifiek de bepalingen van het overeenkomstenrecht. Als aan deze bepalingen niet wordt voldaan zal de arbeidsovereenkomst en daarmee het mediationbeding niet geldig zijn en zijn partijen niet gehouden gevolg te geven aan het beding.

Hoofdstuk 5 Jurisprudentie met betrekking tot het mediationbeding en mediation
Uit jurisprudentie blijkt dat de rechter en zelfs de Hoge Raad oordeelt dat de rechtbank ontvankelijk is voor het doen van een uitspraak in de zaak ondanks dat er een mediationbeding is opgenomen in de overeenkomst. De rechters voeren aan dat een mediationbeding niet hetzelfde is als een arbitraal beding en een overeenkomst tot bindend advies. Daarnaast vinden de rechters dat vrijwilligheid niet los kan worden gezien van mediation. De kans is groot dat als er een mediationbeding is opgenomen in een overeenkomst tussen partijen de rechter een uitspraak doet bij een geschil, maar dit is niet 100 % zeker door een minieme afwijkende jurisprudentie.

Uit jurisprudentie blijkt dat er duidelijk gevolgen kleven aan het niet mee willen werken aan mediation op bijvoorbeeld advies van de arboarts. Zo kan de rechter in een latere procedure dat er niet sprake is geweest van goedwerknemer/werkgeverschap of dat er niet voldoende aandacht is besteed aan het reïntegreren van een werknemer door het weigeren van mediation vaak op advies van een arboarts. De rechter houdt met deze factoren rekening bij het bepalen van de vergoeding.

Hoofdstuk 6 De voor- en nadelen van een gedwongen mediation in het arbeidsrecht
De meeste mediators konden zich vinden in het voordeel dat partijen enthousiast worden voor de mediation als ze over de juiste informatie beschikken en door het gebrek aan juist informatie zelf nooit aan mediation begonnen zouden zijn. Bijna alle mediators konden zich niet vinden in de stelling dat partijen beter hun best zouden doen voor de mediation omdat de mediation door iemand geadviseerd is. Bijna de helft van de ondervraagde mediators geeft aan een opluchting waar te nemen bij parijen omdat de beslissing door een ander genomen is. Maar enkele mediators waren het er mee eens dat gedwongen mediations leiden tot ontlasting van het rechtssysteem en dejuridsering.

De nadelen; Bijna alle mediators, op één na gaven dat gebrek aan motivatie door een gedwongen mediation de mediation niet ten goede komt. Echter maar 6 van de 17 mediators gaf aan dat partijen alleen aanwezig zijn omdat het ze wordt opgedragen. Vrijwel alle mediators gaf aan dat er wel veel tijd moet worden besteed aan het doorbreken van weerstand. En net zoveel mediators gaven aan dat aan de vrijwilligheid van mediation wordt voorbij gegaan bij een gedwongen mediation. Opvallend is dat alle mediators het oneens waren met de stelling dat partijen onbeleefd zijn tegen de mediator door het gedwongen karakter van de mediation. De helft van de mediators gaf aan toch langer door te gaan met de mediation ondanks dat de kans van slagen klein is omdat het een gedwongen mediation betreft.

Hoofdstuk 7 Methodische handvaten voor de Sjd-er voor het doorbreken van de
weerstand van een werkgever en werknemer tegen mediation
De volgende technieken worden veelvuldig door mediators gebruikt om weerstand tegen mediation te doorbreken; het benoemen van de voordelen van mediation, het wegnemen van vooroordelen, weerstand serieus nemen, d.m.v. vragen achterhalen waar de weerstand op gebaseerd is, en partijen nieuwsgierig maken naar mediation. De weerstand serieus nemen wordt door de mediators als erg belangrijk gezien. Door middel van het stellen van de juiste vragen, iets wat erg belangrijk is in een mediation, proberen ze te achterhalen waar de weerstand op gebaseerd is om daar vanuit verder te kunnen.

Hoofdstuk 8 Bespreking van de waarde van de resultaten
De literatuurstudie is op een betrouwbare manier tot stand gekomen. Met betrekking tot het praktijkonderzoek zijn er enkele punten van kritiek zoals de grootte van de geïnterviewde groep en de manier van interviewen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingIvR Sociaal Juridische Dienstverlening
AfdelingRecht
Datum2009-05-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk