De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van Botuline Toxine type A : gemeten met de GMFM

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van Botuline Toxine type A : gemeten met de GMFM

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Cerebrale parese, gekenmerkt door houdings- en bewegingsstoornissen, kan voor grote beperkingen binnen
de dagelijkse activiteiten van een kind zorgen. Om de grofmotorische vaardigheden van een kind met cerebrale parese in
kaart te brengen, wordt er gebruik gemaakt van de Gross Motor Function Measure. Een vrij jonge therapie bij kinderen met
spastische cerebrale parese is de behandeling met botuline toxine type A, met als doelstelling het activiteitenniveau te
verbeteren. In de afgelopen jaren zijn er al meerdere onderzoeken verricht naar de effecten van botuline toxine type A bij
kinderen met een spastische cerebrale parese.
Vraagstelling: wat is het effect van een botuline toxine type A behandeling op de grofmotorische vaardigheden bij kinderen
met spastische cerebrale parese, gemeten met de Gross Motor Function Measure?
Methode: design is een literatuurstudie. In de elektronische databestanden PubMed, Cochrane, CINAHL en PEDro is
gezocht naar onderzoeken met als inclusiecriteria: Kinderen van 0-18 jaar met een spastische cerebrale parese, die een
botuline toxine type A interventie ondergingen, waarbij de Gross Motor Function Measure als meetinstrument is gebruikt.
De artikelen zijn Engelstalig geschreven randomized controlled trials, gepubliceerd in 2000-2008. Onderzoeken die naast de
botuline toxine type A interventie een gipsbehandeling of een operatie als interventie hadden, werden uitgesloten. Alle
randomized controlled trials zijn aan de hand van de PEDro-schaal beoordeeld op hun methodologische kwaliteit. Aan de
hand van de PEDro-somscore, zijn de onderzoeken op de methodologische kwaliteit geclassificeerd volgens de Canadese
Stroke Rehabilitation Evidenced-Based Review.
Resultaten: vier onderzoeken voldeden aan de in- en exclusiecriteria. De mediaan van de PEDro-score is 5,5 (range 5-8).
Van de vier onderzoeken zijn er twee die geen statistische significante verbetering leverde op de Gross Motor Function
Measure. Twee onderzoeken lieten een significante verbetering zien binnen de Gross Motor Function Measure-88 scores.
Conclusie: het is onduidelijk of de botuline toxine type A interventie, effect heeft op de grofmotorische vaardigheden bij
een kind met spastische cerebrale parese.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk