De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verschil in effect tussen high intensity training en low intensity training voor het beïnvloeden van lichaamssamenstelling bij patiënten met obesitas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verschil in effect tussen high intensity training en low intensity training voor het beïnvloeden van lichaamssamenstelling bij patiënten met obesitas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding:)Obesitas)is)een)toenemend)gezondheidsprobleem.)Vanwege)de)ernstige)comorbiditeiten)voor)de)
individuele)gezondheid)van)de)patiënt)en)de)hoge)maatschappelijke)kosten)is)het)van)belang)een)efficiënte)
behandeling)aan)te)kunnen)bieden.)Het)onderzoeken)van)de)best)evidenceLbased)behandeling)is)belangrijk)
voor)deze)wereldwijde)problematiek.)
*
Vraagstelling:)Wat)is)er)in)de)literatuur)bekend)over)het)verschil)in)effect)tussen)high)intensity)training)en)low)
intensity)training)voor)het)beïnvloeden)van)lichaamssamenstelling)bij)patiënten)met)obesitas)(BMI)>30)?)Met)
deelvraag:)Welke)trainingsparameters)worden)hierbij)gebruikt?)
)
Methode:*RCT's)over)high)intensity)training)in)vergelijking)met)low)intensity)training)bij)patiënten)met)obesitas)
werden)geïdentificeerd)via)systematische)zoekopdrachten)in)elektronische)databases.)Deze)RCT's)werden)
beoordeeld)op)methodologische)kwaliteit)aan)de)hand)van)de)PEDro)score.)
)
Resultaten:*De)6)geïncludeerde)RCT's)lieten)verschillen)zien)in)uitkomsten)tussen)high)intensity)training)en)low)
intensity)training.)Vijf)RCT's)met)een)interventie)van)12)tot)52)weken)presenteerden)een)betere)vooruitgang)na)
high)intensity)training)(65)L)80%)van)Vo2Lmax))en)één)RCT)met)een)interventie)van)3)weken)gaf)meer)
verbetering)na)low)intensity)training)(40)L)55%)van)Vo2Lmax).)
)
Conclusie:*Op)lange)termijn)beschrijven)de)meeste)onderzoeken)dat:)high)intensity)training)bij)patiënten)met)
obesitas)qua)lichaamssamenstelling)de)beste)trainingsmethode.)Echter)het)effect)is)op)dit)moment)niet)
eenduidig)vast)te)stellen)wegens)onvoldoende)groot)opgezette)studies)waarbij)de)interventie)goed)is)
omschreven.)
)
Trefwoorden:*Obesity,)high)intensity)exercise)training,)low)intensity)exercise)training,)body)fat,)body)
composition.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk