De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taakgerelateerde circuittraining bij mensen met een cerebrovasculair accident

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Taakgerelateerde circuittraining bij mensen met een cerebrovasculair accident

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding om dit artikel te schrijven vloeit voort uit praktijkvoorbeelden. In de praktijk blijkt er veel onduidelijkheid en verschil te zijn in therapieën die zich richten op de gevolgen van een cerebrovasculair accident (CVA).
Het doel van deze review is inzicht geven in een therapievorm, namelijk taakgerelateerde circuittraining, bij mensen met een CVA. Tevens zal het effect van deze training op het aërobe uithoudingsvermogen bepaald worden.
Methode. Er is gezocht in de volgende databanken: Cochrane library, Medline (pubmed), PEDro, Cinahl (EBSCO) en Embase. Met de trefwoorden: Cerebrovasculair accident, Stroke (Mesh-term), Hemiplegia (Mesh-term), Circuittraining, Task-related training, Endurcement, Peak en VO2max. Tevens is de referentielijst van de geïncludeerde artikelen handmatig doorzocht. Van de tien geïncludeerde artikelen, uit de periode 2000 t/m 2009, is het niveau bepaald met de PEDro schaal en CBO richtlijnen. De resultaten zijn een uiteenzetting van de verschillende studies.
Resultaten. Van de zeven studies, geven vier studies een gedetailleerde beschrijving van de circuittraining voor de onderste extremiteiten, één studie vergelijkt circuittraining gegeven in een groep met circuittraining waarbij één-op-één therapie wordt gegeven. De overige twee gaan eveneens uit van taakgerelateerde training middels circuittraining, maar beschrijven niet exact hoe de training er heeft uitgezien. De studies zijn met elkaar vergeleken met behulp van de zes minuten wandel test (6MWT) en middels algemene uitspraken over het aërobe uithoudingsvermogen.
Conclusie. Uit de resultaten van de meetgegevens blijkt dat taakgerelateerde circuittraining een positief effect heeft op het aërobe uithoudingsvermogen. In zes van de zeven studies is namelijk een significante verbetering in loopafstand bij de interventiegroep aan te tonen die zich presenteert in een verbetering van de algemene dagelijkse activiteiten. Het zevende onderzoek van Stibrant et al. laat een verbetering in de lokale zuurstof opname van de onderste extremiteiten zien, maar geen aantoonbare verbetering in relatie tot algemene dagelijkse activiteiten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk