De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transformatie L-flat tot seniorenstad

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Transformatie L-flat tot seniorenstad

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze samenvatting dient als korte introductie van mezelf. Het begint vanaf het moment dat ik mijn vwo-diploma in 2002 op het CLV te Veenendaal gehaald heb. Deze opleiding heb ik afgerond met het profiel Natuur en Techniek. Technische vakken als natuurkunde en wiskunde hadden in die tijd mijn voorkeur. Het was toen ook al duidelijk dat ik voor een technische opleiding zou gaan kiezen na het behalen van mijn vwo-diploma. Het was echter nog niet meteen duidelijk welke opleiding mijn voorkeur had.
Eerst heb ik besloten om voor een HBO-opleiding te kiezen in plaats van een universitaire opleiding. Een universitaire opleiding is vooral theoretische gericht, terwijl een meer praktische aanpak op het HBO mij meer aansprak. Vervolgens ben ik gaan oriënteren welke opleiding mijn voorkeur had. Uiteindelijk is gekozen voor de opleiding Bouwkunde aan de toen nog Hogeschool van Utrecht. Daarbij sprak mij het technisch uitwerken van gebouwen mij erg aan. Verder vind ik het eindresultaat van het werk erg aansprekend. Uiteindelijk heb is er meegewerkt aan de totstandkoming van een gebouw, een resultaat dat iedereen kan zien.

In het eerste jaar van de opleiding heb ik mijn propedeuse gehaald. Het eerste half jaar bestond vooral uit het kennismaken met de verschillende aspecten van de opleiding Bouwkunde. Het grootste gedeelte van de tijd werd, net als in de volgende jaren, besteed aan de projecten. In de projecten werd de opgedane kennis van de verschillende vakken toegepast. In het eerste semester waren de projecten oriënterend bedoeld en waren gericht op het eigen woonhuis en een vrijstaande villa. In het tweede semester werd ervaring opgedaan met het bouwtechnisch uitwerken van twee gebouwen. Het eerste gebouw bestond uit een kleine portiersloge en het tweede gebouw uit een timmerfabriek. In dit jaar spraken de vakken bouwconstructies en bouwfysica mij het meest aan. Ook bouwtechniek was interessant, maar was niet mijn sterkste vak. Daarnaast werd voor mij duidelijk dat ik niet de richting ‘architectuur’ op zou gaan. Het vak beviel mij niet goed en vindt zelf dat ik daar niet creatief genoeg voor ben. Uiteindelijk heb ik het eerste jaar goed afgesloten met zeer ruime cijfers en heb ik geen spijt gekregen voor de keuze van deze opleiding.

Het tweede jaar werd opgedeeld in een half jaar lessen volgen en een half jaar stages lopen. Het eerste semester bestond uit één groot project, waarbij een groot appartementencomplex met winkels en een parkeergarage ontworpen en uitgewerkt moest worden. Met dit project werd kennisgemaakt met het werken met grote betonconstructies. In het eerste blok lag de nadruk op het ontwerp en in het tweede blok op de detaillering. Dit project had een hoge moeilijkheidsgraad voor de op dat moment aanwezige kennis en ervaring. Maar daar leer je wel veel van het is uiteindelijk met een goede beoordeling afgesloten.
Het tweede semester bestond uit twee stage van 50 werkdagen bij respectievelijk een architectenbureau en een aannemersbedrijf. Met deze stages kon er kennisgemaakt worden met zowel de ontwerpende als de uitvoerende kant van het bouwproces in de praktijk. De eerste stage heb ik gelopen bij Inbo Architecten Woudenberg te Woudenberg. Hier ben ik werkzaam geweest als bouwkundig tekenaar. Het werk is mij hier erg goed bevallen en heb gemerkt dat je snel leert in de praktijk.
Vervolgens heb ik stage gelopen bij Aannemingsmaatschappij Boers Veenendaal te Veenendaal. Tijdens deze stage heb ik meegelopen met een uitvoerder op de bouwplaats. Dit is niet het vakgebied waar mijn ambities liggen. Toch is het een zeer leerzame stage geweest door de kennismaking met het bouwen in de praktijk. Deze praktijkkennis kan in de toekomst toegepast worden bij andere vakgebieden.

Voorafgaand aan het derde jaar is er een keuze gemaakt tussen enkele vakken. Daarbij heb ik gekozen voor bouwadvies (constructies) en bouwfysica en heb bouwmanagement en architectuur laten vallen. Deze vakken hebben mij vanaf het eerste jaar meer aangesproken en lagen me goed, hetgeen ook aan de zeer hoge cijfers is af te zien.
In het eerste blok van dit jaar is er als project een uitbouw bovenop de school uitgewerkt. Tevens heb ik bij dit project extra aandacht besteed aan bouwfysische aspecten. Bij dit project speelden duurzaam bouwen en IFD-bouwen een belangrijke rol. Duidelijk werd bij dit project dat er na de stages veel meer bouwkundige kennis en ervaring aanwezig was.
In het tweede blok lag de nadruk op het onderwerp ‘restauratie en renovatie’. In dit project stond het gebouw van de ‘Winkel van Sinkel’ te Utrecht centraal. Voor dit bestaande gebouw zijn verbetervoorstellen voor de gevel en fundering gemaakt. Daarbij richtte ik mij met name op de gevel, waarbij zowel de thermische als geluidsisolatie verbeterd moest worden.

Het tweede semester bestond uit een stage van 100 werkdagen bij een bedrijf naar keuze. Ik heb gekozen voor een stage bij een architectenbureau. Dit is bij mijn eerste stage ook goed bevallen. Verder is het vakgebied bouwtechniek mij tijdens de opleiding steeds meer gaan aanspreken. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij Poolen Architekten te Amersfoort. Tijdens deze stage heb ik mij als bouwkundig tekenaar goed kunnen ontwikkelen op bouwtechnisch gebied. Ik heb daar zelfstandig kunnen werken aan een project waarbij 53 woningen uitgewerkt moesten worden. Dit project heb ik vanaf een voorlopig ontwerp uitgetekend tot een definitief ontwerp, en zelfs bijna tot bestektekeningen.
Naast de ontwikkeling op bouwtechnisch gebied is tijdens deze stage ook aandacht gegeven aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb daarbij vooral geprobeerd mij op communicatief gebied te verbeteren, want daarin was wel enige verbetering mogelijk.
Uiteindelijk is het een goede stage geweest voor mijn ontwikkeling op bouwtechnisch en persoonlijk gebied. De stage is afgerond met een goede beoordeling.

In het vierde en laatste jaar van de opleiding is er een definitieve keuze gemaakt in de afstudeerrichting. Deze richting stond voor mij inmiddels al vast en dat was ‘bouwtechniek’. Naast bouwtechniek heb ik ervoor gekozen veel bouwfysica-opdrachten uit te voeren, want na bouwtechniek is dat de richting die mij het meest aanspreekt.
Het project dat we het eerste semester uitgevoerd hebben bestond uit het aanpassen van een bestaand voorlopig ontwerp en dit uit te werken naar een definitief ontwerp. Vervolgens is het verder uitgewerkt tot bestektekeningen en deels werktekeningen. Bij dit project hebben we met onze groep gekozen voor een gebouw met verschillende gebruiksfuncties. Het grootste gedeelte bestond uit sportfunctie en was er een winkel- en kantoorfunctie. Voor het bouwfysica gedeelte is er een klimaatinstallatie ontworpen voor dit gebouw. Dit project is, net als alle voorgaande projecten, met ruime voldoendes afgesloten.

Tijdens dit eerste semester is gezocht naar een afstudeerplaats. Ik heb geïnformeerd bij Inbo Architecten Woudenberg (het bureau van mijn eerste stage) of zij een plek beschikbaar hadden. Hier is direct positief op gereageerd, waarna we naar een onderwerp zijn gaan zoeken. Uiteindelijk kwamen terecht bij het onderwerp ‘Transformatie L-flat tot seniorenstad’. Dit rapport is het resultaat van dat onderzoek.

Tot slot wil ik nog kort mijn toekomstplannen bespreken. In deze samenvatting is al naar voren gekomen dat ik een functie als bouwkundig tekenaar ambieer. Inmiddels is bekend dat ik na mijn afstuderen als bouwkundig tekenaar bij Inbo Architecten Woudenberg kan blijven. In deze functie wil ik mij de komende jaren gaan ontwikkelen op bouwtechnisch gebied en ervaring opdoen binnen dit vakgebied. Uiteindelijk heb ik de ambitie om projectleider te worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk