De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Welke maatregelen moet bureau bestuursondersteuning van de gemeente Strijen nemen om de Wet dwangsom en beroep te implementeren?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Welke maatregelen moet bureau bestuursondersteuning van de gemeente Strijen nemen om de Wet dwangsom en beroep te implementeren?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onder de huidige wetgeving blijkt dat burgers te weinig mogelijkheden hebben om trage besluitvorming van een bestuursorgaan te bespoedigen. Om de burger meer handvatten te geven treedt de Wet dwangsom en beroep op 1 januari 2010 in werking. Deze wet zorgt ervoor dat bestuursorganen een dwangsom moeten betalen als ze niet binnen de wettelijk gestelde termijn een besluit op een aanvraag nemen. Om het onderzoek in te perken richt het onderzoek zich specifiek op bureau bestuursondersteuning van de gemeente Strijen.
Het doel van het onderzoek is de gemeente Strijen te informeren ten aanzien van de huidige situatie en de veranderingen in deze situatie met de komst van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De gemeente had vóór het onderzoek geen volledig zicht op het aantal aanvragen dat niet binnen de wettelijk gestelde termijn werd behandeld. De centrale vraag die bij deze probleem- en doelstelling past is:
“Welke maatregelen moet bureau bestuursondersteuning nemen om het Wets-voorstel dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen te implementeren?”
Door middel van een dossieronderzoek heb ik onderzocht in hoeverre het bureau bestuursondersteuning zich aan de wettelijk gestelde termijnen houdt en welke maatregelen het bureau moet nemen om de Wet dwangsom en beroep te implementeren*. Uit het dossieronderzoek blijkt dat bureau bestuursondersteuning een aantal steken laat vallen waaronder het niet melden van termijnoverschrijving en termijnverdaging. Ongeveer 12% van de besluiten is niet binnen de wettelijk gestelde termijn genomen. De oorzaken zijn; geen termijnbewaking en het niet verdagen van de termijnen. De oorzaken van termijnoverschrijding werken de implementatie van de Wet dwangsom en beroep tegen. De volgende maatregelen moet bureau bestuursondersteuning nemen om de Wet dwangsom en beroep te implementeren;
 interne communicatie naar de medewerkers;
 het maken van een procesbeschrijving;
 termijnbewaking;
 verplicht melden aan de aanvrager van termijnoverschrijding en termijnverdaging;
 datum van binnenkomst in de ontvangstbevestiging en het besluit opnemen;
 mandatering van de bevoegdheden.
Uit onderzoek bij andere gemeenten is gebleken dat bovenstaande maatregelen leiden tot implementatie van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.
Het college van burgermeester en wethouders beslist uiteindelijk wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van bovenstaande maatregelen.

*Boetes bij te laat beslissen. http://extranet.doxis.nl/client/doxis/upload/Internet%20en%20extranet/Vakinformatie/Info%20Management/Info%20Management%20september%202008/Wet%20dwangsom%20vraagt%20om%20tijdige%20voorbereiding.pdf Laatste wijziging in maart 2008.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingIvR HBO Rechten
AfdelingRecht
AfstudeerorganisatieGemeente Strijen
Datum2009-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk