De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pijn bij achillestendinose! : pakt exencentrisch trainen de fysiologische oorzaken van pijn aan?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pijn bij achillestendinose! : pakt exencentrisch trainen de fysiologische oorzaken van pijn aan?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achillestendinose is een veelvoorkomende aandoening, waarbij pijn een belangrijk symptoom is. In deze studie is middels een literatuuronderzoek getracht het effect aan te tonen tussen de oorzaken van de pijn en het effect van excentrisch trainen hierop. Het doel hierbij is middels verduidelijking van de overeenkomsten meer inzicht te geven in behandeling van achillestendinose en van vergelijkbare pathologieën. Daarnaast om onderzoekers inzicht te geven en te prikkelen tot verder onderzoek naar deze overeenkomsten.
Er werd een literatuurstudie uitgevoerd met zoekopdracht in Medline, Chochranodatabanken, Pubmed, EBSCO en google met de trefwoorden: achilles tendon/ injuries, exercise therapy/ methods
tendon injuries/ therapy, achilles tendinosis and eccentric training and pain en een combinatie van deze trefwoorden. Geïncludeerd werden artikelen die achillestendinose gekoppeld aan pijn als onderwerp hadden en/of artikelen die het onderwerp achillestendinose gekoppeld aan pijn en excentrisch trainen hadden. Geëxcludeerd werden artikelen die als onderwerp alleen achillestendinose of excentrisch trainen beschreven en artikelen ouder dan 5 jaar.
Er werden na de selectie 11 artikelen geïncludeerd. De 11 geïncludeerde artikelen bestaan uit 2 systematic reviews, 1 RCT, 2 effectonderzoeken en 6 vergelijkingsonderzoeken.
Slotbeschouwing: De etiologie van pijn bij achillestendinose kan op verschillende manieren verklaard worden. De meest bekende oorzaak is de aanwezigheid van neovascularisatie. Hieraan worden peesveranderingen en een verminderde collageensynthese sterk gekoppeld. Glutamaat en lactaat zijn mogelijke stimulatoren van neovascularisatie. Daarnaast kunnen glutamaat, als neurotransmitter van een pijnprikkel, en lactaat, door prikkeling van 3 en 4 pijnafferenten, mede de pijn verklaren. Excentrisch trainen zorgt voor afname van neovascularisatie door het kapot maken van deze neovaten en meelopende zenuwen. De werking van excentrisch trainen op peesveranderingen en collageensynthese wordt sterk gekoppeld aan neovascularisatie. Dit vormt de meest bekende verklaring voor de werking van excentrisch trainen op pijn bij achillestendinose en zijn de grootste overeenkomsten tussen de etiologie van pijn en werking van excentrisch trainen bij achillestendinose. Een deel van deze overeenkomsten zijn wetenschappelijk goed onderbouwd. Er worden binnen deze overeenkomsten echter veel speculaties gedaan. Daarbij zijn er mogelijk meerdere theorieën, te weten belastingsmanagement en metabolisme, waarnaar beperkt onderzoek is gedaan. Voor verdere onderbouwing en duidelijkheid over de etiologie van pijn bij achillestendinose en de overeenkomsten tussen de werking van excentrisch trainen en de etiologie van pijn bij achillestendinose, is aanvullend wetenschappelijk onderzoek geïndiceerd. Daarnaast kan het interessant zijn verder onderzoek te doen naar andere therapieën zoals sclerose injecties of diepe dwarse fricties. Deze kunnen mogelijk eenzelfde effect als excentrisch trainen hebben op de neovascularisatie binnen de achillestendinosepees. Ook kan het interessant zijn verder onderzoek te doen naar de werking van excentrisch trainen op vergelijkbare pathologieën en het effect op verschillende doelgroepen, te weten sport, leeftijd en/ of geslacht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk