De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De relatie tussen de loopafstand, gemeten met de 6 minuten wandeltest, en de mate van depressiviteit, gemeten met de Hospital Anxiety and Depression Scale, bij CVA patiënten in de chronische fase

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De relatie tussen de loopafstand, gemeten met de 6 minuten wandeltest, en de mate van depressiviteit, gemeten met de Hospital Anxiety and Depression Scale, bij CVA patiënten in de chronische fase

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Er is veel bekend over de problemen die patiënten tegenkomen na het krijgen van een Cerebraal Vasculair Accident (CVA). Dit zijn primaire neurologische stoornissen zoals motorische en sensorische stoornissen, neuropsychologische functiestoornissen en psychologische veranderingen. Er zijn veel loopproblemen en dit heeft mogelijk te maken met depressie. Mijn onderzoek gaat over het meten van depressiviteit (met de Hospital Anxiety and Depression Scale; HADS) in relatie tot de loopafstand (met de 6 minuten wandeltest; 6MWT). Het is belangrijk om te weten of hier een relatie tussen is, zodat je hier in de praktijk eerder alert op kunt zijn.
Vraagstelling: Wat is de relatie tussen de loopafstand, gemeten met de 6MWT, en de mate van depressiviteit, gemeten met de HADS, bij CVA patiënten in de chronische fase?
Methode: Dit is een cross-sectionele studie, waaraan 12 deelnemers meededen. De inclusiecriteria waren: de patiënten moesten een CVA hebben gehad, minimaal een FAC 3 en zelfstandig woonachtend zijn. De exclusie criteria waren: Een slechte cognitie (MMSE score van <24), cardiale problemen en acute problemen aan de onderste extremiteit. De HADS-depressie schaal werd vergeleken met de uitkomst van de 6MWT, door middel van een Spearman correlatie
Resultaten: Er was een correlatie van 0,028 met een significantie van 0,465
Conclusie: Er is geen relatie tussen de 6MWT en de HADS. Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat er een relatie tussen mobiliteitsproblemen en depressie is. Er moet nog meer onderzoek naar de relatie tussen de loopafstand en depressiviteit worden gedaan om hier een goede uitspraak over te kunnen doen
Trefwoorden: 6 Minuten Wandeltest, Hospital Anxiety and Depression Scale, CVA, depressie, loopafstand

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk