De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schlichting Tests bij tweetalige kinderen in Nederland : prestaties van kinderen met een Marokkaanse moedertaal op de taalvaardigheids- en taalprocestaken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Schlichting Tests bij tweetalige kinderen in Nederland : prestaties van kinderen met een Marokkaanse moedertaal op de taalvaardigheids- en taalprocestaken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksverslag beschrijft een onderzoek naar de prestaties van Marokkaanse kinderen op de Schlichting Test voor Taalbegrip en Schlichting Test voor Taalproductie-II.
Voor het onderzoek zijn 86 zich normaal ontwikkelende Marokkaanse kinderen, in de leeftijd van 4;9 tot en met 7;0 jaar, onderzocht. Deze kinderen participeerden allen voldoende op het regulier basisonderwijs.
Bij het onderzoek werd gekeken naar de scores van de Marokkaanse kinderen op de verschillende testonderdelen, in vergelijking met de Nederlandse normgroep en eerder onderzochte doelgroepen. Verder werden afwijkende reacties en afgeweerde items geobserveerd.
De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld:
1. Hoe presteren zich normaal ontwikkelende Marokkaanse kinderen met een Marokkaanse taal als T-1 en Nederlands als T-2 op de Schlichting Tests in vergelijking met de Nederlandse normgroep?
2. Hoe scoren zich normaal ontwikkelende Marokkaanse kinderen op de Schlichting Tests, in vergelijking met zich normaal ontwikkelende Turkse kinderen?
3. Hoe scoren zich normaal ontwikkelende Marokkaanse kinderen op de Schlichting Tests, in vergelijking met kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden?
4. Bestaat er een discrepantie tussen de scores op de taalvaardigheidstaken en taalprocestaken bij Marokkaanse kinderen, die voldoende mee komen in het regulier basisonderwijs?
5. Komen de scores van de Marokkaanse kinderen op de Verhaaltest van de Schlichting Test het meest overeen met de scores op de taalvaardigheids- of taalprocestaken en hoe kan dit worden verklaard?
De werving van de Marokkaanse kinderen heeft plaatsgevonden in de regio Utrecht. In totaal zijn 82 scholen schriftelijk en telefonisch benaderd, 13 scholen hebben toestemming gegeven voor deelname aan het onderzoek.
Bij onderzoeksvraag 1 kan geconcludeerd worden dat de Marokkaanse kinderen in het normgebied gemiddeld scoren op de testonderdelen Pseudowoorden, Verhaaltest en Auditief geheugen. Op de testonderdelen Taalbegrip, Woordontwikkeling en Zinsontwikkeling scoren zij in het normgebied onder gemiddeld. Er zijn weinig tot geen afwijkende reacties of afgeweerde items waargenomen. Culturele aspecten lijken hierbij ook geen rol te spelen.
Vergelijking met eerder onderzochte doelgroepen, onderzoeksvragen 2 en 3, laat zien dat de Marokkaanse kinderen over het algemeen significant hoger scoren dan de kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden. Binnen hetzelfde normgebied, scoren de Turkse kinderen significant hoger dan de Marokkaanse kinderen.
Bij onderzoeksvraag 4 kan geconcludeerd worden dat er een discrepantie bestaat tussen de scores op taalvaardigheids- en taalprocestaken bij de Marokkaanse kinderen. Op de taalvaardigheidstaken scoren zij in het normgebied onder gemiddeld en op de taalprocestaken gemiddeld.
Het antwoord op onderzoeksvraag 5 toont aan dat de scores op de Verhaaltest het meest overeen komen met de scores op de taalprocestaken. De wijze van scoren op dit testonderdeel kan hiervoor een verklaring zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingLogopedie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk