De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Movies that Matter' Festival verjongt.

Hoe sociale netwerken studenten bewegen.

Rechten:

'Movies that Matter' Festival verjongt.

Hoe sociale netwerken studenten bewegen.

Rechten:

Samenvatting

'Movies that Matter' wil via films mensen bewust maken van mensenrechten(schendingen). Ook, of juist, jongeren. Jonge mensen hebben immers nog een heel leven voor zich om iets met die bewustwording te doen. In 2009 verhuisde het Movies that Matter Festival van Amsterdam naar Den Haag, waarmee de gemiddelde leeftijd van de bezoekers steeg van 35 naar 46 jaar. Hoewel in de afgelopen jaren de bezoekersleeftijd weer daalde, ziet het Movies that Matter Festival de gemiddelde leeftijd van haar bezoekers graag nog jonger. De beleidsvraag komt voort uit deze wens en luidt: Hoe trekt Movies that Matter meer jongeren (18-35 jaar) naar haar festival? Vanwege de veelomvattendheid van de doelgroep is de onderzoeksdoelgroep afgebakend tot studenten. Om tot een concreet en toepasbaar advies te komen, is ook het onderzoeksonderwerp ingeperkt tot sociale netwerken: een communicatiemiddel met veel potentie, zo blijkt zowel uit theoretisch onderzoek als uit de publieksonderzoeken van Movies that Mater. Met deze kennis is onderstaande onderzoeksvraag gevormd.
Hoe zet Movies that Matter sociale netwerken effectief in opdat meer studenten het festival bezoeken? Sociale netwerken bleken complexe organismen: altijd in beweging en veelomvattend. Hoe stuur je zulke organismen? Studenten laten zich voornamelijk beïnvloeden door de goede vrienden en familie, maar tips over een feestje of ander evenement ontvangen ze graag van een kennis. En wanneer een evenement studiegerelateerd is, vinden ze de nieuwsbrief van hun studievereniging een effectieve informatiebron. Kennissen, studieverenigingen en nieuwsbrieven bleken een belangrijke rol in de kennisname van festivals en andere evenementen. Vrienden beïnvloeden de studenten in welke evenementen ze bezoeken, maar nauwelijks als het gaat om studiegerelateerde evenementen. Een tweeledig advies is het resultaat: (1) benoem Movies that Matter Festival Ambassadeurs. Een ambassadeursteam dat de mond-tot-mondreclame over Movies that Matter in gang zet, voedt en onderhoudt. Via social media, en dan vooral Facebook, het meest gebruikte online sociale netwerk. Maar ook 'in de wandelgangen' van hun faculteit, bij hoorcolleges en op (studie)activiteiten. Het eerste team wordt opgezet bij de Haagse Hogeschool, waar al een samenwerking mee loopt. Belangrijk is dat de ambassadeurs van verschillende opleidingen afkomstig zijn, om zoveel mogelijk netwerken te bereiken. Als het ambassadeursteam een succes is, kan het middel ook worden ingezet op andere hogescholen en universiteiten. (2) Het tweede advies luidt 'intensief richten op plaatsing in nieuwsbrieven'. Studenten lezen nieuwsbrieven, onder andere om interessante studiegerelateerde evenementen te ontdekken. In de aanloop naar de laatste festivaledititie is een mailing verstuurd naar 90 studentenorganisaties. In plaats van eenmalig contact, moet het contact met (een aantal van) deze organisaties geïntensiveerd worden, zodat op maat gemaakte informatie daadwerkelijk geplaatst wordt in de nieuwsbrief en, van secundair belang, op andere kanalen. Het adviesgedeelte van dit rapport sluit af met een paragraaf 'Planning en implementatie'. Hierbij is rekening gehouden met de praktische beperkingen en mogelijkheden van Movies that Matter, om het advies zo handzaam mogelijk te maken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
Partners'Movies that Matter", filmfestival
Datum2011-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk