De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Publiek private samenwerking, modewoord of nieuwe standaard

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Publiek private samenwerking, modewoord of nieuwe standaard

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Publiek Private Samenwerking (PPS) staat volop in de belangstelling. In Nederland is er nog maar weinig ervaring met deze relatief nieuwe samenwerkingsvorm. Inmiddels zijn de eerste PPS projecten op gebied van infrastructuur van de Rijksoverheid in uitvoering. PPS is een samenwerkingsvorm waarbij overheid en marktpartijen gezamenlijk een project realiseren. Deze samenwerking wordt aangegaan met een duidelijke taaken risicoverdeling op basis van een geïntegreerd contract. Middels dit geintegreerde contract worden het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en zelfs de financiering overgelaten aan één consortium van marktpartijen. Het resultaat van de samenwerking moet toegevoegde waarde opleveren: een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Vanuit de media en de diverse overheden wordt bijzonder positief gesproken over PPS. Maar moet de gemeente Utrecht mee in deze trend? Uit het afstudeeronderzoek is gebleken dat PPS op dit moment niet geschikt is voor infrastructurele projecten van de gemeente Utrecht. Uit de totnogtoe uitgevoerde projecten in Nederland bleek dat de transactiekosten om tot een contract te komen erg hoog zijn. Daarnaast beschikt de gemeente Utrecht over een eigen ingenieursbureau waardoor de inhuur van ontwerpdiensten minder voor de hand ligt. Tot slot maken de ruimtelijke ordeningsprocedures die doorlopen moeten worden bij de projecten in Utrecht deze projecten minder geschikt om geïntegreerd op de markt te zetten.
Als afsluiting van het onderzoek is er een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de gemeente Utrecht. Op deze manier kan PPS mogelijk nog toegevoegde waarde bieden binnen de gemeente Utrecht.
• nader onderzoek ten aanzien van de vraag make or buy. Inbesteden of uitbesteden;
• starten van enkele Pilot projecten op het gebied van PPS bij utiliteitsbouw. Waarbij een goede voorbereiding essentieel is en ook een publiek private comparator (PPC) uitgevoerd dient te worden;
• verder onderzoek naar PPS mogelijkheden bij infrastructuur projecten welke minder onderheven zijn aan complexe ruimtelijke ordening procedures. Zoals bijvoorbeeld de verbouwing van de Noordelijke Randweg Utrecht; Bij PPS wordt naar meer criteria gekeken dan alleen de prijs. Dit heeft invloed op onder andere de bouwtijd, de kwaliteit en de overlast. Dit kan echter ook in een normaal contract geregeld worden door:
• meer toepassen van het gunningscriterium economisch meest voordelig aanbieding. Naast dit gunningscriterium kan de opdrachtgever een betalingssysteem dat gekoppeld is aan de prestaties invoeren. Niet alleen afrekenen op de voortgang maar ook of de gemaakte afspraken voldoende zijn nageleefd;
• invoeren van bonusmalus regelingen in contracten, zodat de opdrachtnemer geprikkeld wordt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk