De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mémoire

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het eerste hoofdstuk betreft het tot zijn recht laten komen van het onderzoekswerk, de ontwikkeling en de uitwerking van een project, een architecturaal 'concept'. Het werk waaraan ik heb deelgenomen binnen een pluridisciplinair team afkomstig uit alle windstreken en waar Dominique Perrault de hoofdverantwoordelijke voor is. Ik sta erop een beschrijving te geven van deze persoon, van zijn werkmethode en zijn kwaliteiten die op dit moment staan voor 'een van de beste' op zijn vakgebied.
Het project waar het om gaat is niet een van de kleinste; De nationale ‘bibliotheek van Seoul, 28 430 m2 in Zuid-Korea, in Azië, een continent dat de wereld uitdaagt op diverse gebieden en waarvan de toekomst veelbelovend is. Het is een project met een culturele dimensie.
Het team Dominique Perrault waarvan ik deel uitmaakte moest klaar staan, en met het beste beentje voor; een concept ontwikkelen en de cultuur van het boek in digitale vorm goed tot zijn recht laten komen, de technische en technologische beperkingen overtreffen en de schakel toepassen in al zijn verscheidenheid en pracht (onderwerp van het tweede hoofdstuk). Maar boven alles moest het toegestane budget gerespecteerd worden! Dat is pas confronterende architectuur!
Een architect alleen kan een dergelijke uitdaging niet uit de weg gaan; in het kader van dit project en om het tot stand te laten komen is het team Dominique Perrault een samenwerkingsverband aangegaan met Heerim. En vanaf dat moment beginnen het werk en de discussies over en weer; heroverwegingen, verschillen van meningen, duizend en één ideeën zijn de revue gepasseerd terwijl ik observeerde en tegelijkertijd deelnam. Het meest indrukwekkend van de samenhangende factoren zijn de ontwikkelingen van de tekeningen. En van het concept is het de factor tijd die belangrijk is; de juiste antwoorden vinden in vier weken. Vier weken die gekenmerkt zijn door een veelvoud aan veranderingen, zowel op het niveau van de overpeinzing als op die van de uitdrukking (beeld, maquettes, tekeningen).

De beeldstudie had een beslissende rol, het was de basis van de gegevens; een bijna werkelijke weergave waardoor het onderwerp begrijpelijk wordt op het gebied van de integratie in de plaats van bestemming; topografie, afmetingen, klimaat, panorama, wegennet,...
De maquette is gedurende de ontwikkeling een heel belangrijk medium. Het stelt in staat alle aanpassingen op schaal aan te brengen en de voortgang van het project goed door te maken.
In het beging kende het programma drie grote beperkingen; topografisch, oppervlakte en de relatie met de bestaande bibliotheek. Die stonden nog los van de problemen waarvoor Dominique Perrault oplossingen vond: het ontwikkelen van een de ingang, het functioneren van de plaats en van de bestaande gebouwen en het creëren van een flexibel concept.
Aan het einde van de reflexieperiode over het concept waren er verschillende besluiten genomen. Die kwamen tot uitdrukking in de vorm van een schema. Een bijkomend probleem waarover nagedacht moest was dat we moesten oppassen geen problemen op te lossen waardoor weer ander inmiddels al opgeloste problemen weer ontstonden zodat we een pas achteruit zouden maken: dat is het ontwikkelen. Dat bestaat uit het managen van de complexiteit en één stap terug om er weer twee voorwaarts te maken, en de arithmétique volgt vanzelf zijn weg.
De daken, de tekeningen van het interieur, de materialen, het licht, het landschappelijke deel, ondergingen in vier weken vele veranderingen overeenkomstig de overpeinzingen voor de verbetering van de stedelijke infrastructuur ofwel van het comfort dat je het publiek en de lezers wilt bieden.


Het tweede hoofdstuk is een onderzoekswerk waarin antwoorden worden gegeven op vragen over de aspecten van materialen. Ook worden de beperkingen van de verschillende details waarmee rekening gehouden moet worden beschreven, evenals de structuur van een gebouw en de beperkingen die dat met zich meebrengt afhankelijk van de klimatologische omstandigheden van de plaats waar het komt te staan. Het is een zorgvuldig onderzoek verricht op de schakel van Dominique Perrault teneinde materialen en systemen te vinden en te ontwikkelen die het mogelijk maken overal ter wereld, ongeacht waar er met hetzelfde enthousiasme te kunnen bouwen.
Voor dit werk heb ik veel gebruik gemaakt van al bestaande documentatie op het gebied van de schakel. Ook heb ik gebruik gemaakt van studies over innovaties op het terrein van metaalsoorten. Daarnaast kreeg ik de bijstand van een ingenieur op dat gebied, Julien Boutin, eindejaarsstudent aan de technische universiteit de INSA (Institut National des Sciences Appliquées/ instituut voor toegepaste wetenschappen).

Om een onderzoek te beginnen moet ik eerst in het bezit komen van de kenmerken van de schakel. Die krijg ik hoofdzakelijk van Dominique Perrault, die in 1989 in samenwerking met het Duitse bedrijf GKD het metaalweefsel voor toepassing in de architectuur ontwierp. De schakel wordt tegenwoordig steeds vaker toegepast. Hij wordt vooral gebruikt vanwege zijn esthetische eigenschappen. Maar het is een materie die ingenieurs nog maar amper onder controle hebben; noch wat betreft de structuur noch wat betreft het thermische aspect. Daarom heeft Dominique Perrault een onderzoeksprogramma opgesteld om daarmee een beter inzicht te krijgen in alle kwaliteiten van het materiaal en het te verbeteren waar nodig, afhankelijk van de omstandigheden waarin het wordt gebruikt.
In het onderzoek dat ik doe, verplaats ik een gebouw, dat door Dominique Perrault is ontworpen en uitgevoerd in Oostenrijk, en dat is bedekt met metaalweefsel, naar verschillende plaatsen in de wereld met ongunstige omstandigheden, zoals zware sneeuwval, hoge en/of lage temperaturen, wind, aardbevingen en bliksem. Door te analyseren wat de effecten zijn van weersomstandigheden op het gebouw, kan ik oplossingen aandragen daar waar dat nodig is.
De overpeinzingen in dit onderzoekswerk brengen oplossingen die ik omzet in de detaillering van de onderdelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk