De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

de effecten van bewegingstherapie bij ouderen met een depressieve stoornis : een literatuurstudie naar de effecten van spierkrachttraining en aërobe training op de mate van depressiviteit bij ouderen met een depressieve stoornis.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

de effecten van bewegingstherapie bij ouderen met een depressieve stoornis : een literatuurstudie naar de effecten van spierkrachttraining en aërobe training op de mate van depressiviteit bij ouderen met een depressieve stoornis.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Een depressieve stoornis behoort tot één van de meest voorkomende psychiatrische
aandoeningen en ook bij ouderen komt dit frequent voor.
De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van training op de mate van
depressie, met name de aërobe training. Er is hierbij veel gebruik gemaakt van volwassenen. Er is tot
nu toe weinig onderzoek verricht specifiek gericht op ouderen.
Vraagstelling: Wat zijn de effecten van spierkrachttraining en aërobe training op de mate van
depressiviteit bij ouderen met een depressieve stoornis?
Methode: via Internet is gezocht op diverse online databanken o.a. pubmed, cochrane library en PEDro
naar artikelen van maximaal 6 jaar oud. Er is gezocht naar artikelen over training (exercise) bij ouderen
met een depressie. Gebruikte trefwoorden: mood disorder, depression, depressive symptoms, in
combinatie met: running therapy, exercise, aerobic exercise, resistance training. Voor dit artikel zijn een
systematische review en drie randomized clinical trials gebruikt. Deze zijn op methodologische kwaliteit
gescoord door gebruik te maken van de PEDro scorelijst.
Resultaten: De gevonden RCT’s zijn allemaal gericht op het onderzoeken van de effectiviteit van
spierkrachttraining bij ouderen. In de review zijn wel onderzoeken opgenomen over aërobe training,
waarbij positieve effecten gevonden zijn in het voordeel van de aërobe training versus
spierkrachttraining. Echter in veel onderzoeken komt ook naar voren dat de effecten marginaal waren.
De resultaten van spierkrachttraining bij ouderen laat zeker een effect zien in het verminderen van de
depressieve symptomen op zowel de HRSD, BDI als GDS.
Conclusie en aanbevelingen: Er zal meer onderzoek verricht moeten worden om de effecten van
bewegingstherapie wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Bewegingstherapie lijkt zeker een effect
te hebben op de mate van depressie, echter er is nog te weinig kwalitatief onderzoek verricht voor deze
doelgroep. Naar beide vormen van training zal meer kwalitatief onderzoek gedaan moeten worden in de
vorm van randomized controlled trials, om hier het verschil in aan te kunnen tonen. Het zou goed zijn
om gebruik te maken van grotere onderzoekspopulaties met niet-vrijwillige deelnemers, zodat er ook
een differentiatie gemaakt kan worden tussen de verschillende maten van depressie.
Trefwoorden: Spierkrachttraining, depressie, ouderen

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2007
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk