De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Excentrische krachttraining bij tendinosen : wat is het verschil in effect op pijnreductie tussen excentrische en concentrische krachttraining bij patiënten met een tendinose?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Excentrische krachttraining bij tendinosen : wat is het verschil in effect op pijnreductie tussen excentrische en concentrische krachttraining bij patiënten met een tendinose?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrondinformatie: De laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar tendinosen, gezien het feit dat
er nog niet veel over bekend is en conservatieve behandelmethoden over het algemeen matige resultaten laten zien bij deze peesaandoening. Een behandelmethode die de afgelopen jaren veel onderzocht is, is excentrische krachttraining. Gespeculeerd wordt dat excentrische training tot betere resultaten leidt bij tendinosen dan concentrische training. Deze literatuurstudie gaat na of het daadwerkelijk wetenschappelijk bewezen is dat excentrische krachttraining een meerwaarde heeft ten opzichte van concentrische krachttraining in de behandeling van tendinosen.
Doel: In deze literatuurstudie wordt excentrische met concentrische krachttraining vergeleken in de behandeling van tendinosen op diverse plaatsen in het lichaam. Dit artikel probeert een antwoord te geven op de volgende vraagstelling: Wat is het verschil in effect op pijnreductie tussen excentrische en concentrische krachttraining bij patiënten met een tendinose?
Methode: In de volgende databases is gezocht naar gepubliceerde artikelen: Medline Pubmed, Cinahl, Science
Direct, Pedro, Scopus, Cochrane Library, Embase, Academic Search Premier en Google-Scholar. In Pubmed is de
MeSH database gebruikt. De full-text artikelen zijn gevonden via de medische bibliotheek van de Radboud
Universiteit Nijmegen en via de mediatheek van de Hogeschool Utrecht. De gevonden literatuur is geselecteerd
op inhoud, relevantie en actualiteit. Er zijn in totaal zeven vergelijkende artikelen gevonden en geselecteerd
om te komen tot het beantwoorden van de vraagstelling.
Resultaten: Vijf van de zeven studies naar tendinosen op diverse locaties in het lichaam, rapporteren dat excentrische training tot betere resultaten leidt dan concentrische training en dat het meer effect heeft op pijnreductie en functieverbetering. Hierbij gaat het om drie studies naar de mid-portion achillespeestendinose, één studie naar de Jumper's knee en één studie naar de Tibialis Posterior tendinose. Uit twee andere studies blijkt er geen verschil in effect aantoonbaar tussen excentrische en concentrische krachttraining. Hier leiden beide trainingsvormen tot positieve resultaten. Deze studies betreffen de Jumper's knee en de tenniselleboog.
Conclusie: Omdat er vergelijkend onderzoek is gedaan naar tendinosen van slechts vier verschillende pezen en de onderzoeksresultaten niet allen overeenkomen, kan er geen eenduidige conclusie worden getrokken over de meerwaarde van excentrische krachttraining boven concentrische krachttraining bij tendinosen in het algemeen. Op basis van deze literatuurstudie kan wel geconcludeerd worden dat excentrische krachttraining een veilige behandelmethode is, die niet leidt tot een verergering van klachten. In alle zeven de studies leidt excentrische krachttraining tot positieve resultaten op het gebied van pijnreductie en functieverbetering. Voor wat betreft de mid-portion achillespeestendinose kan geconcludeerd worden dat excentrische krachttraining een beter effect heeft op de pijnreductie dan concentrische krachttraining. Deze vorm van krachttraining wordt dan ook aanbevolen in de behandeling van de mid-portion achillespeestendinose. De effecten van excentrisch trainen ten opzichte van concentrisch trainen op de Jumper's knee, de tenniselleboog en de Tibialis Posterior tendinose zijn nog twijfelachtig en dienen verder te worden onderzocht. Naar het effect van excentrische versus concentrische training bij de overige tendinosen zoals de golfersarm, de Supraspinatus tendinose, de Biceps tendinose en de Hamstring tendinose moet überhaupt nog onderzoek worden verricht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk