De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Valpreventie bij fragiele en prefragiele ouderen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Valpreventie bij fragiele en prefragiele ouderen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Er bestaat nog weinig consensus over de inhoud en opbouw van valpreventieve
programma`s en onduidelijkheid over het effect ervan op het vallen. In dit artikel zal worden
besproken wat het effect van oefenprogramma`s is op het valrisico en de fysieke functie bij
ouderen wonend in een verzorgings of verpleeghuis.
Methode: De literatuur is gezocht in Cochrane, Pubmed, Pedro, Embase, NHG Standaarden
De artikelen zijn met PEDro gescoord.
Resultaten: Uiteindelijk zijn 6 artikelen geïncludeerd. Uit het review van Quang et al. (2005) en
Oliver et al. (2006) blijkt dat oefenprogramma`s geen invloed hebben op het aantal
valincidenten van ouderen in verpleeghuizen. Er is wel een verbetering aangetoond op het
gebied van functionele status. In het review van Chang et al. (2004) wordt beschreven dat
oefenprogramma`s een significante vermindering van het valrisico bewerkstelligen bij ouderen.
Uit de studies van Lord et al. (2003) en Shivonen et al. (2004) blijkt dat de fysieke functie
verbetert en het aantal valincidenten vermindert in de onderzoeksgroep vergeleken met de
controlegroep. Daarentegen blijkt uit de studie van Faber et al. (2006) dat het aantal
valincidenten en de fysieke prestatie alleen verbetert in de pre-fragiele groep en niet in de
fragiele groep. In de genoemde artikelen waarin wel positieve effecten op het vallen worden
aangetoond gaat het over ouderen die niet in het verpleeghuis wonen.
Conclusie: Uit de gebruikte literatuur kan worden geconcludeerd dat valpreventieve
oefenprogramma`s geen invloed hebben op het vallen bij ouderen wonend in een verpleeghuis.
Daarentegen kan met enige terughoudendheid worden geconcludeerd dat valpreventieve
oefenprogramma`s positieve effecten hebben op het vallen bij prefragiele ouderen wonend in
een verzorgingshuis, maar niet bij fragiele ouderen wonend in een verpleeghuis.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk